ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα από τη φύση των γνωστικών του αντικειμένων έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Επιστήμες όπως η Ιστορία, οι Διεθνείς Σχέσεις και οι Ευρωπαϊκές Σπουδές συνυπάρχουν, λειτουργώντας συμπληρωματικά.

scroll

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και διεθνώς, ως προς τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Στοχεύει στην αριστεία στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για την εξυπηρέτηση της γενικότερης αποστολής του, το Τμήμα προσφέρει και φιλοδοξεί να συνεχίσει να προσφέρει, πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού κύρους. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συμμετέχει, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του, στον διεθνή επιστημονικό διάλογο και να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης. Παράλληλα, εξοικειώνει με την έρευνα τους φοιτητές του Τμήματος, ιδίως εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών τους σπουδών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Τμήμα εκτός από τις συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες. Έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε συνεπίβλεψη με το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Έχει υλοποιήσει δράσεις σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ιδρυμάτων, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του United Nations Academic Impact Curriculum, ενώ συμμετέχει και σε διεθνείς επιστημονικές ενώσεις σε γνωστικά αντικείμενα όπως οι διεθνείς σχέσεις και οι ευρωπαϊκές σπουδές.

Το Τμήμα είναι πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (CSDP)

Επίσης, συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο ακαδημαϊκών ανταλλαγών και συνεργασιών που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Θεσμική συνεργασία με το Strategy International (SI) Ltd.

Μέλος της Ένωσης Διεθνών Σπουδών (ISA)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και...

January 13, 2023

  Ο Μάριος Ευρυβιάδης, Καθηγητής Δεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, συμμετείχε ως Πρόεδρος και Συντονιστής...

February 16, 2021

USEFUL INFORMATION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus και η σχετικές πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών

Συντονιστής του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Ο Δρ. Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος είναι Πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών. Υπήρξε επιστημονικός μελετητής (senior research fellow) στο πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου….

Γιώργος Γεωργής

Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας

Συντονιστής του Διδακτορικού Διπλώματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Ο Γιώργος Γεωργής είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, μέλος του Συμβουλίου και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών

Ο Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι επίσης Senior Fellow και Director of Resources στο European Rim Policy and Investment Council, Λάρνακα.

Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ Αποστάσεως)

O Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης (Κέρκυρα, 1979) είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη οικονομική και την κοινωνική ιστορία, με τη δημόσια διοίκηση καθώς και με την ευρωπαϊκή και ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας….

Φλώρος Φλούρου

Φλώρος Φλούρος

Επίκουρος Καθηγητής στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία: Ενέργεια, Ασφάλεια και Κλιματική Αλλαγή

O Φλώρος Φλούρος εκτελεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με επίκεντρο την Ασφάλεια, την Ενεργειακή Ασφάλεια και θέματα Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Υπεράσπισε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου…

Κατερίνα Παπαζαχαρία

Λέκτορας στην Διπλωματική Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις

Η Κατερίνα Παπαζαχαρία είναι διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας .

Ελένη Γαβριήλ

Ελένη Γαβριήλ

Λέκτορας στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δρ. Ελένη Γαβριήλ είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από την Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Έλαβε Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό….

Κυριάκος Ιακωβίδης

Λέκτορας στην Νεότερη Ιστορία

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1984. Είναι Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις (Πάφος)- εκεί εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Πτυχίο δημοσιογραφίας (Queen Margaret University, Edinburgh). Μεταπτυχιακό στην Ιστορία (Royal Holloway)…

Αντώνης Κλάψης

Επισκέπτης Ερευνητής Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση

Βοηθός Συντονιστής Μεταπτυχιακού στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ αποστάσεως)

Ο Αντώνης Κλάψης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ben D. Mor

Καθηγητής στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Ben D. Mor is Senior Research Fellow in International Security and head of the Graduate Program in Negotiation

Michael Kobi

Ανώτερος Επισκέπτης Ερευνητής, Διεθνής Στρατηγική και Ασφάλεια

Κέντρο Σπουδών Εθνικής Ασφαλείας (INSS), Ισραήλ

Prof. Kobi Michael is a senior researcher at INSS and editor in chief of “Strategic Assessment” and a

Frederic Lemieux

Ανώτερος Επισκέπτης Ερευνητής, Κυβερνο-Ασφάλεια και Τομέας Πληροφοριών

Πανεπιστήμιο Georgetown, USA

Dr. Frederic Lemieux currently serves as Professor of the Practice and Faculty Director of the MPS programs in

Γεώργιος Μαρής

Επιστημονικός συνεργάτης στην Πολιτική Οικονομία Διεθνών Σχέσεων

Ο Γεώργιος Μαρής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου με κύριο αντικείμενο την Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων.

Προσφορά πρωτοποριακών προγραμμάτων με πολλές επιλογές και ευκαιρίες.