ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών

Συντονιστής του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Scholars
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ. Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος είναι Πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών. Υπήρξε επιστημονικός μελετητής (senior research fellow) στο πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Μεταξύ άλλων υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής Διεθνούς Ασφάλειας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμιράτων. Μέλος του Ομοσπονδιακού Ερευνητικού κέντρου Στρατηγικών Μελετών και έρευνας των Εμιράτων, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων στο πανεπιστήμιο του Jumeirah Dubai, Επιστημονικός ερευνητής στο ίδρυμα Harriman στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, το Κέντρο Διατλαντικών Σχέσεων στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins στην Ουάσιγκτον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο του πανεπιστημίου του George Washington στην Ουάσιγκτον και το ίδρυμα Woodrow Wilson Center for International Scholars στην Ουάσικγτον και επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Πρόεδρος του Strategy International (SI) Ltd και πρώην κοσμήτορας της σχολής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Εμιράτων. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Έχει επιτελέσει σε διάφορες επιστημονικές ομάδες και θέσεις ως ερευνητής και σύμβουλος σε διεθνή κέντρα και κυβερνητικά στις ΗΠΑ, ΗΑΕ, Κύπρο και Ελλάδα μεταξύ άλλων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες δια μέσου των Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-2277-0941 or Scopus ID: 36631803800. Καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα https://www.strategyinternational.org και προσωπική σελίδα https://www.efthymiopoulos.gr