ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ Αποστάσεως)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

O Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης (Κέρκυρα, 1979) είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη οικονομική και την κοινωνική ιστορία, με τη δημόσια διοίκηση καθώς και με την ευρωπαϊκή και ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, κεφάλαια και βιβλία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Κατά το χρονικό διάστημα 2005 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, καθώς και σε πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα, στενά συνδεδεμένα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.