ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φλώρος Φλούρος

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία: Ενέργεια, Ασφάλεια και Κλιματική Αλλαγή

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

O Φλώρος Φλούρος εκτελεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με επίκεντρο την Ασφάλεια, την Ενεργειακή Ασφάλεια και θέματα Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Υπεράσπισε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου όπου ερεύνησε και μελέτησε τους τομείς της Ενεργειακής Ασφάλειας και Εθνικής Ασφάλειας υπό την θεώρηση της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Είναι κάτοχος διπλώματος Χημικής Μηχανικής από την Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ, ενώ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχικακές του σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), την Τεχνολογία Πετρελαίου και Αερίου (MSc O&G), στις Μεσογειακές σπουδές (ΜΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την Εθνική Ασφάλεια, την Ενεργειακή Ασφάλεια και την Κλιματική Αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Είναι ανώτερος σύμβουλος επιχειρήσεων με πολύ μεγάλη εμπειρία και αποτελέσματα σε διάφορους τομείς στην περιοχή EMEA, όπως Χημικά / Πετροχημικά / Πολυμερή / Ενέργεια / Βιομηχανική Παραγωγή/ Εφοδιαστική Αλυσίδα / Συμβουλευτική. Αποτελεσματική εφαρμογή  τεχνικών μείωσης κόστους στα διάφορα μέρη της αλυσίδας αξίας, καθοδηγώντας επιτυχώς τον οργανισμό στις διεθνείς αγορές. Εμπειρία ανώτερου διευθυντικού στελέχους σε δομή με πολυπολιτισμικές ομάδες.

Είναι μέλος σε οργανισμούς και συλλόγους όπως η Ελληνική Ένωση Χημικών Μηχανικών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Ένωση Πολιτικών Επιστημόνων, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης κ.α.