Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Σκοπός του Πτυχιακού στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

9 εξαιρέσεις από Association of Chartered Certified Accountants

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΧΡΟΝΙΑ

240 ECTS

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΊΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Σκοπός του Πτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Πέραν της επαγγελματικής διάστασης, Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους ικανότητες σε σχέση με τον ευρύτερο τομέα εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο και πιο αναγνωρισμένο διεθνώς επαγγελματικό σώμα των Λογιστών/Ελεγκτών, το ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου,  και αφού έχει αξιολογήσει ενδελεχώς το πρόγραμμα Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο μας, έχει προχωρήσει στη πιστοποίηση του προγράμματος για σκοπούς εξαίρεσης όσων αποφοίτων μας επιθυμούν να γίνουν μέλη του εν λόγω συνδέσμου, από εννέα εξετάσεις από σύνολο δεκατριών.

Σχεδίασε το μέλλον σου και διασφάλισε την καριέρα σου.

Γιατί το BSc Accounting, Baking & Finance @ NUP?

Θα διδαχτείτε από καθηγητές διεθνούς κύρους και πείρας στον τομέα τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη προσέλκυση φοιτητών με καλές αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα να κατανοούν τις αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής.

Θα λάβετε μέγιστη αξία για τη καλύτερη δυνατή επιτυχία.

Στοχεύουμε, και μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε, το 100% των αποφοίτων του προγράμματος μας να εργοδοτηθούν σε συναφείς τομείς. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, καθώς επίσης και στον Χρηματοοικονομικό τομέα απολαμβάνουν ψηλές αμοιβές και άλλα δικαιώματα. Το πτυχίο στην Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά θα σας ενδυναμώσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Θα γίνετε μέλος σε μια κοινότητα μάθησης που ενδιαφέρεται με πάθος να μεταφέρει γνώση και να προκαλέσει την έντονη δραστηριοποίηση σας.

Δημιουργούμε ικανούς αποφοίτους για μια επιτυχή σταδιοδρομία στην Λογιστική και Χρηαματοοικονομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει να μάθετε κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα έχουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και προσφέρει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλους του τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα σε κλάδους όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, επενδυτικό και στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών. Τα μαθήματα κατεύθυνσης συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. Η κατεύθυνση των Τραπεζικών παρέχει στον φοιτητή μια πληρέστερη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη παιδεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές συνθέτουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αξιολογούν πιστωτικούς κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πραγματικές εμπειρίες. Η κατεύθυνση της Λογιστικής επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Χρηματοοικονομική και Διαχειριστική Λογιστική, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών, Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Οικονομικών Μελετών, Φορολογία και Λογιστικό Έλεγχο. Γενικότερα η κατεύθυνση της Λογιστικής, μέσα από εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON101Αρχές ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
BUSN100Εισαγωγή στις ΕπιχειρήσειςΥποχρεωτικό6
MATH103Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
SEM100 Ερευνητικές Μέθοδοι και ΙκανότητεςΥποχρεωτικό0
SEM101 Δεξιότητες στη Πληροφορική - ΣεμιναριακόΥποχρεωτικό0
ECON158 Πολιτική ΟικονομίαΕπιλογής6
FINA100 Αρχές ΧρηματοοικονομικώνΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON102Αρχές ΜακροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
ACCN101Αρχές Χρηματοοικονομικής ΛογιστικήςΥποχρεωτικό6
STAT103Στατιστική ΙΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
SEM100 Ερευνητικές Μέθοδοι και ΙκανότητεςΥποχρεωτικό0
BUSN210/DBA202 Ψηφιακή Οικονομία) Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN201Αρχές Διοικητικής ΛογιστικήςΥποχρεωτικό6
FINA200Χρηματοοικονομική ΘεωρίαΥποχρεωτικό6
FINA202Αρχές Κινδύνου και ΑσφαλειώνΥποχρεωτικό6
BUSN201Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό6
ECON202 Οικονομικά των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN203Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN103Επιχειρηματικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
ACCN215Επιχειρηματική ΦορολογίαΥποχρεωτικό6
FINA201Αγορές Χρηματοοικονομικών ΠαραγώγωνΥποχρεωτικό6
STAT203Στατιστική ΙΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN310Προηγμένη Διοικητική ΛογιστικήΥποχρεωτικό6
ACCN306Πληροφοριακά Λογιστικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
ACCN315Προηγμένη Επιχειρηματική ΦορολογίαΥποχρεωτικό6
FINA304Διαχείριση Χρηματοοικονομικού ΚινδύνουΥποχρεωτικό6
BUSN303 Διαχείριση Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN202Χρηματοοικονομική ΑναφοράΥποχρεωτικό6
ACCN305Προηγμένη χρηματοοικονομική λογιστικήΥποχρεωτικό6
ACCN311Εταιρικό δίκαιοΥποχρεωτικό6
ACCN312Βασικές Αρχές Ελέγχου και ΔιαδικασιώνΥποχρεωτικό6
FINA311Χρηματοοικονομική Διαχείριση & ΑνάλυσηΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN400 Διαχείριση της απόδοσηςΥποχρεωτικό6
ACCN401Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική ΕυθύνηΥποχρεωτικό6
ACCN403Προηγμένη Χρηματοοικονομική ΑναφοράΥποχρεωτικό6
PEPS401Διπλωματική Εργασία ή BUSN408Επιλογής6
BUSN408Λήψη Επιχειρηματικών ΑποφάσεωνΕπιλογής6
FINA406 Χρηματοοικονομικό ΕργαστήριΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN413Προηγμένος έλεγχος και διαδικασίεςΥποχρεωτικό6
ACCN410Διαχείριση της απόδοσης IIΥποχρεωτικό6
FINA400Διεθνής ΧρηματοοικονομικήΥποχρεωτικό6
PEPS401Διπλωματική Εργασία ή BUSN412Επιλογής6
BUSN412Ερευνητικές ΜέθοδοιΕπιλογής6
BUSN411Τοποθέτηση ή ΕπιλεγόμενοΕπιλογής6

ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΙΣ

Λογιστική

Η κατεύθυνση της Λογιστικής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει ο φοιτητής το κατάλληλο υπόβαθρο για την επαγγελματική πιστοποίηση του Association of Certified Accountants (ACCA). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα εξεταστούν μόνο σε 5 από τις 14 εξετάσεις που απαιτούνται για την επιτυχή απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του ΑCCA και του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή. Επίσης οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται σε μερικά από τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους προσφέρουν το γνωστικό υπόβαθρο για τις 5 τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ΑCCA, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογιστές που έχουν μόνο την επαγγελματική πιστοποίηση, δεδομένου ότι μετά την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχιακού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κατεύθυνση στα Λογιστικά προσφέρει στους απόφοιτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ελεγκτικές και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, οι φοιτητές με κατεύθυνση την Λογιστική θα διδαχτούν και τα πιο κάτω:

 • Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής
 • Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
 • Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστική

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στους απασχολουμένους στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατεύθυνση στα Τραπεζικά έχει δημιουργηθεί ως απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης σε αυτές τις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Κάθε απόφοιτος του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καθίσταται ικανός να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα μιας σύγχρονης οικονομίας. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών, που έχουν άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε βασικούς τομείς της Τραπεζικής, όπως η Επενδυτική Τραπεζική, η Επισήμανση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και η Διοίκηση Τραπεζών. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητές τους, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχειρίσεως κεφαλαίων, ως αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η προπτυχιακή κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αγορές Παραγώγων
 • Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων
 • Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τραπεζική Επενδυτική
 • Τραπεζική Διοίκηση
 • Εκτίμηση Ακινήτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγορές Χρεογράφων
 • Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Κώστας Γιαννόπουλος

Καθηγητής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος κατέχει πτυχίο (Laurea) στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία. Κατέχει επίσης πτυχίο σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το London Guildhall University...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Εξ΄αποστάσεως Προγράμματος MBA (En) και Συμβατικού Προγράμματος MBA

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Δήμητρα Δημητρίου

Λέκτορας στην Εταιρική Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Η Δρ. Δήμητρα Δημητρίου είναι απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη συνέχεια, έχει αποκτήσει μάστερ στο Banking and Financial Studies και διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Financial Modelling).,,,

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Διακυβέρνησης

Έχει μακρά προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο University of Roehampton και στο University of Liverpool....

Γιώργος Στυλιανού

Επισκέπτης Λέκτορας – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

O Γιώργος Στυλιανού αποφοίτησε από το Roosevelt University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτοχος προπτυχιακού πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην λογιστική ως επίσης και μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων....