Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Σκοπός του Πτυχιακού στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MIDDLESEX

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΊΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Σκοπός του Πτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Πέραν της επαγγελματικής διάστασης, Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους ικανότητες σε σχέση με τον ευρύτερο τομέα εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο και πιο αναγνωρισμένο διεθνώς επαγγελματικό σώμα των Λογιστών/Ελεγκτών, το ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου,  και αφού έχει αξιολογήσει ενδελεχώς το πρόγραμμα Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο μας, έχει προχωρήσει στη πιστοποίηση του προγράμματος για σκοπούς εξαίρεσης όσων αποφοίτων μας επιθυμούν να γίνουν μέλη του εν λόγω συνδέσμου, από εννέα εξετάσεις από σύνολο δεκατριών.

Αναγνωρίζοντας το πολύ ψηλό επίπεδο του προγράμματος στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικών, το πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου, μετά από δική του ενδελεχή αξιολόγηση, το έχει αναγνωρίσει ως ισάξιο του δικού του αντίστοιχου προγράμματος και οι απόφοιτοι του δικούς μας προγράμματος μπορούν, αν το επιθυμούν, να πάρουν και το πτυχίο του Middlesex ωσάν κανονικοί του φοιτητές.

Σχεδίασε το μέλλον σου και διασφάλισε την καριέρα σου.

Γιατί το BSc Accounting, Baking & Finance @ NUP?

Θα διδαχτείτε από καθηγητές διεθνούς κύρους και πείρας στον τομέα τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη προσέλκυση φοιτητών με καλές αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα να κατανοούν τις αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής.

Θα λάβετε μέγιστη αξία για τη καλύτερη δυνατή επιτυχία.

Στοχεύουμε, και μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε, το 100% των αποφοίτων του προγράμματος μας να εργοδοτηθούν σε συναφείς τομείς. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, καθώς επίσης και στον Χρηματοοικονομικό τομέα απολαμβάνουν ψηλές αμοιβές και άλλα δικαιώματα. Το πτυχίο στην Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά θα σας ενδυναμώσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Θα γίνετε μέλος σε μια κοινότητα μάθησης που ενδιαφέρεται με πάθος να μεταφέρει γνώση και να προκαλέσει την έντονη δραστηριοποίηση σας.

Δημιουργούμε ικανούς αποφοίτους για μια επιτυχή σταδιοδρομία στην Λογιστική και Χρηαματοοικονομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει να μάθετε κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα είναι έτοιμοι να εργαστούν με επιτυχία ως οικονομολόγοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον δημόσιο τομέα ή να προχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, επειδή το Πρόγραμμα Οικονομικών Σπουδών τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ακολουθήσουν νομικές και πολιτικές επιστήμες, επιστήμες διεθνών σχέσεων, δημοσιογραφία και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η καριέρα του πτυχιούχου στη Λογιστική προσφέρει μοναδικές επαγγελματικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό συντελεί η σταθερή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στον κλάδο. Κώστας Γιαννόπουλος – Καθηγητής Χρηματοοικονομικών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών. Τα μαθήματα κατεύθυνσης συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. Η κατεύθυνση των Τραπεζικών παρέχει στον φοιτητή μια πληρέστερη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη παιδεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές συνθέτουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αξιολογούν πιστωτικούς κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πραγματικές εμπειρίες. Η κατεύθυνση της Λογιστικής επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Χρηματοοικονομική και Διαχειριστική Λογιστική, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών, Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Οικονομικών Μελετών, Φορολογία και Λογιστικό Έλεγχο. Γενικότερα η κατεύθυνση της Λογιστικής, μέσα από εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON101Αρχές ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
BUSN100Εισαγωγή στις ΕπιχειρήσειςΥποχρεωτικό6
MATH103Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
PSYC100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
PEPS101ΠληροφορικήΥποχρεωτικό3
PEPS103Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON102Αρχές ΜακροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
ACCN101Αρχές Χρηματοοικονομικής ΛογιστικήςΥποχρεωτικό6
STAT103Στατιστική ΙΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
GEED102Εισαγωγή στην Φιλοσοφία ήΕπιλογής3
ECON110Εισαγωγή στη Συμπεριφορική ΟικονομίαΕπιλογής3
PEPS104Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΙΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN201Αρχές Διοικητικής ΛογιστικήςΥποχρεωτικό6
FINA200Χρηματοοικονομική ΘεωρίαΥποχρεωτικό6
FINA202Αρχές Κινδύνου και ΑσφαλειώνΥποχρεωτικό6
BUSN201Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό6
BUSN210Χρηματιστηριακή ΤεχνολογίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN203Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN103Επιχειρηματικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
ACCN215Επιχειρηματική ΦορολογίαΥποχρεωτικό6
FINA201Αγορές Χρηματοοικονομικών ΠαραγώγωνΥποχρεωτικό6
STAT203Στατιστική ΙΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN310Προηγμένη Διοικητική ΛογιστικήΥποχρεωτικό6
ACCN306Πληροφοριακά Λογιστικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
ACCN315Προηγμένη Επιχειρηματική ΦορολογίαΥποχρεωτικό6
FINA304Διαχείριση Χρηματοοικονομικού ΚινδύνουΥποχρεωτικό6
GEED104Κοινωνιολογία και ΑνθρωπολογίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN202Χρηματοοικονομική ΑναφοράΥποχρεωτικό6
ACCN305Προηγμένη χρηματοοικονομική λογιστικήΥποχρεωτικό6
ACCN311Εταιρικό δίκαιοΥποχρεωτικό6
ACCN312Βασικές Αρχές Ελέγχου και ΔιαδικασιώνΥποχρεωτικό6
FINA311Χρηματοοικονομική Διαχείριση & ΑνάλυσηΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN400 Διαχείριση της απόδοσηςΥποχρεωτικό6
ACCN401Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική ΕυθύνηΥποχρεωτικό6
ACCN403Προηγμένη Χρηματοοικονομική ΑναφοράΥποχρεωτικό6
PEPS401Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας ήΕπιλογής6
BUSN408Λήψη Επιχειρηματικών ΑποφάσεωνΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN413Προηγμένος έλεγχος και διαδικασίεςΥποχρεωτικό6
ACCN410Διαχείριση της απόδοσης IIΥποχρεωτικό6
FINA400Διεθνής ΧρηματοοικονομικήΥποχρεωτικό6
PEPS401Διπλωματική Εργασία ήΕπιλογής6
BUSN412Ερευνητικές ΜέθοδοιΕπιλογής6
BUSN411Πρακτική άσκηση ήΕπιλογής6
ΕπιλεγόμενοΕπιλογής6

ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΙΣ

Λογιστική

Η κατεύθυνση της Λογιστικής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει ο φοιτητής το κατάλληλο υπόβαθρο για την επαγγελματική πιστοποίηση του Association of Certified Accountants (ACCA). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα εξεταστούν μόνο σε 5 από τις 14 εξετάσεις που απαιτούνται για την επιτυχή απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του ΑCCA και του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή. Επίσης οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται σε μερικά από τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους προσφέρουν το γνωστικό υπόβαθρο για τις 5 τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ΑCCA, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογιστές που έχουν μόνο την επαγγελματική πιστοποίηση, δεδομένου ότι μετά την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχιακού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κατεύθυνση στα Λογιστικά προσφέρει στους απόφοιτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ελεγκτικές και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, οι φοιτητές με κατεύθυνση την Λογιστική θα διδαχτούν και τα πιο κάτω:

 • Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής
 • Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
 • Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστική

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στους απασχολουμένους στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατεύθυνση στα Τραπεζικά έχει δημιουργηθεί ως απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης σε αυτές τις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Κάθε απόφοιτος του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καθίσταται ικανός να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα μιας σύγχρονης οικονομίας. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών, που έχουν άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε βασικούς τομείς της Τραπεζικής, όπως η Επενδυτική Τραπεζική, η Επισήμανση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και η Διοίκηση Τραπεζών. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητές τους, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχειρίσεως κεφαλαίων, ως αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η προπτυχιακή κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αγορές Παραγώγων
 • Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων
 • Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τραπεζική Επενδυτική
 • Τραπεζική Διοίκηση
 • Εκτίμηση Ακινήτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγορές Χρεογράφων
 • Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Κώστας Γιαννόπουλος

Καθηγητής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος κατέχει πτυχίο (Laurea) στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία. Κατέχει επίσης πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικό από το London Guildhall University...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.