ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κώστας Γιαννόπουλος

Θέση

Καθηγητής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος κατέχει πτυχίο (Laurea) στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία. Κατέχει επίσης πτυχίο σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το London Guildhall University.

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος δίδαξε σε πανεπιστήμια του Westminster, City business school, London Guldhall, UEU University, British University in Dubai. Είναι επίτιμος επιστημονικός συνεργάτης της Ρωσικής ακαδημίας επιστημών.
Ο καθηγητής Γιαννόπουλος έχει δημοσιεύσει ευρέως σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η ερευνητική του δράση σχετικά με την ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος υπηρέτησε ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής για GARP και PRMIA, δύο διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της διαχείρισης χρηματοοικονομικών Κινδύνων (market risk management) και ως περιφερειακός διευθυντής της PRMIA για πέντε χρόνια.