ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιώργος Στυλιανού

Θέση

Επισκέπτης Λέκτορας – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

O Γιώργος Στυλιανού αποφοίτησε από το Roosevelt University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτοχος προπτυχιακού πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην λογιστική ως επίσης και μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων. Ο Γιώργος είναι επίσης Chartered Accountant (ACA) και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Επίσης είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος όπως αυτή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και με την οποία του δίνεται η ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του εγκεκριμένου λογιστή και εγγεγραμμένου ελεγκτή. Με το πέρας των σπουδών του ο Γιώργος εργάστηκε σε μια από τις 4 διεθνείς εταιρείες στον τομέα της λογιστικής μέχρι και την αδειοδότηση του ως επαγγελματίας εγκεκριμένος λογιστής και εγγεγραμμένος ελεγκτής. Στην συνέχεια ο Γιώργος αποφάσισε να ιδρύσει την δική του εταιρεία η οποία προσφέρει ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε  ένα φάσμα κυπριακών και ξένων εταιρειών. Ο Γιώργος επίσης ενεργεί ως φορολογικός σύμβουλος ατόμων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, ο Γιώργος έχει δέκα χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, στους τομείς της οικονομικής και διοικητικής λογιστικής, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του ελέγχου, της φορολογίας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής ανάλυσης.