ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δήμητρα Δημητρίου

Θέση

Λέκτορας στην Εταιρική Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Δρ. Δήμητρα Δημητρίου είναι Λέκτορας στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Είναι απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από όπου έχει αποκτήσει το πρώτο της πτυχίο. Στη συνέχεια, έχει αποκτήσει μάστερ στο Banking and Financial Studies και διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Financial Modelling). Έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά συνέδρια.

Από το 2020, είναι μέλος των συνδέσμων Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και των Chartered and Certified Accountants της Μεγάλης Βρετανίας και φέρει τον τίτλο του Chartered Certified Accountant (ACCA). Είναι επίσης κάτοχος του επαγγελματικού διπλώματος Certified Financial Analyst (Level 3) της Μεγάλης Βρετανίας.

Το διδακτικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικών όπως διοικητική λογιστική, χρηματοοικονομική λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, φορολογία, ελεγκτική,  εταιρική διακυβέρνηση, κλπ.

Έχει δημοσιεύσει (σε συνεργασία) στο επιστημονικό περιοδικό Multinational Finance Journal (2018) έρευνα με τίτλο ‘Banking Crisis in Cyprus: Causes, Consequences and Recent Developments’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα όπως εταιρική διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, λογιστικές απάτες, περιβαλλοντική λογιστική και αναφορά, και άλλα.

Είναι μέλος στα ακόλουθα:

  • Institute of Chartered Certified Accountants (ACCA).
  • Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Έχει συνεισφέρει στην έρευνα, συγγραφή και επεξεργασία κειμένων των παρακάτω ακαδημαϊκών βιβλίων:

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου.
  • Structure and Regulation of Capital Markets by Dr. B. Ibrahim.