ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Θέση

Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Συντονιστής στο MPA (Κατεύθυνση Γενικής Διοίκησης)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Μεραμβελιωτάκης είναι λέκτορας οικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο του Liverpool και στο πανεπιστήμιο του Roehampton. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα της πολιτικής οικονομίας με έμφαση στα οικονομικά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Έχει διδακτορικό τίτλο στην οικονομική επιστήμη από το πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αξιόλογα Ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος σε ακαδημαϊκά συνέδρια και σε ερευνητικά προγράμματα.