Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Ο στόχος του προγράμματος είναι η παροχή  ενός Προγράμματος  Σπουδών για όσους φιλοδοξούν να γίνουν ειδικοί στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ICT),  εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τόσο στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα την αποκτηθείσα γνώση. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τα βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και να προετοιμάσει τους αποφοίτους  για ολοένα και πιο περίπλοκες τεχνικές και επιστημονικές ευθύνες, αλλά και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, τοπική διακυβέρνηση και επιχειρήσεις.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MIDDLESEX

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟY ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι να προσφέρει τις βάσεις σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν οι αυριανοί  εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι το μοναδικό Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική στην Κύπρο που  ασχολείται με την εφαρμογή της Πληροφορικής στη Διοίκηση, την Οικονομία, τη Χρηματοοικονομική με έμφαση τις Επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλα τα βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και να προετοιμάσει τους αποφοίτους του για τις ολοένα και πιο πολύπλοκες τεχνικές και διοικητικές υπευθυνότητες συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο πυρήνας του Προγράμματος δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και πόρων, όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ΤΠΕ αναπτύσσονται, εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως η σχεδίαση Αλγορίθμων, η ανάπτυξη Λογισμικού, τα Πληροφοριακά Συστήματα, ως  και βασικές γνώσεις στους τομείς της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων όπου η Πληροφορική βρίσκει εφαρμογές.

Επιπλέον, το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τεχνολογικές, αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες, με υπευθυνότητα και με γνώσεις για τη σχετική δεοντολογία, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή οργανωτικών βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική φιλοσοφία του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, όπου νέες γνώσεις και δεξιότητες αναμειγνύονται με τις ικανότητες των φοιτητών και εφαρμόζονται από την αρχή σε πραγματικές περιπτώσεις.

Η προσέγγιση αυτή του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική διευρύνει την κατανόηση της εφαρμογής τεχνικών και διαδικασιών των ΤΠΕ. Ταυτόχρονα ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών για έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την καινοτομία και την εγρήγορση σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στον τομέα της καινοτομίας.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης ως Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) ή διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς: το Association for Computing Machinery (ACM), και το IEEE Computer Society (CS), εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τις περιοχές των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής και των Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέματα της Πληροφορικής και σε διεπιστημονικά θέματα μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προσφέρει ως επιλογή στους φοιτητές ευκαιρίες εξειδίκευσής τους μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδικότητα και μαθημάτων επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τη δυνατότητα επιλογής ελεύθερων μαθημάτων. Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:
  • στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
  • στα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
  • στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.
Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS111Εισαγωγή στην Επιστήμη του ΥπολογιστήΥποχρεωτικό6
CS112Προγραμματιστικές Αρχές IΥποχρεωτικό6
MATH101Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
MATH101Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις Υποχρεωτικό6
ECON101Αρχές της ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
STAT101Πιθανότητες & ΣτατιστικήΥποχρεωτικό6
CS121Προγραμματιστικές Αρχές IIΥποχρεωτικό6
CS122Δομές ΔεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS123Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS124Πληροφοριακά Συστήµατα ΔιοίκησηςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
FINA200ΧρηµατοοικονοµικήΥποχρεωτικό6
CS233Γραμμική ΆλγεβραΥποχρεωτικό6
CS231Βασικές αρχές βάσεων δεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS232Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΥποχρεωτικό6
PSYC100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS241Αλγόριθμοι & ΠολυπλοκότηταΥποχρεωτικό6
CS242Λειτουργικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
CS243Σύνθετες έννοιες βάσεων δεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS244Γραφικά ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
LCS01Γλώσσα για τις ΕπιστήμεςΥποχρεωτικό3
CS245Εργαστήριο Δικτύων ΕπικοινωνικώνΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS361Τεχνολογία ΛογισμικούΥποχρεωτικό6
CS352Διαχείριση λογισμικού έργουΥποχρεωτικό6
CS353Ψηφιακή Επεξεργασία ΕικόναςΥποχρεωτικό6
CS354Προηγμένα Κεφάλαια Δικτύων ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS355Υπολογιστική Αριθμητική ΑνάλυσηΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS351Κατανεμημένα ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
CS362Τεχνητή Νοημοσύνη Υποχρεωτικό6
CS363Αρχές της ασφάλειας του κυβερνοχώρουΥποχρεωτικό6
CS364Τεχνολογίες εφαρμογών ιστούΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές του ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CSTHE01Πτυχιακή Εργασία IΥποχρεωτικό3
CSTHRMΜεθοδολογία ΈρευναςΥποχρεωτικό3
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CSTHE02Πτυχιακή Εργασία IΙΥποχρεωτικό12
CSIEΤοποθέτησηΥποχρεωτικό6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος
CSE01Εισαγωγή στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
CSE02Μεταγλωττιστές
CSE03Τεχνολογίες Κατανεμημένων Ledger
CSE04Αναγνώριση προτύπων και Μηχανική μάθηση
CSE05Επιστήμη Δεδομένων & Μεγάλα Δεδομένα
CSE06Σχεδιασμός & Ανάπτυξη παιχνιδιών
CSE07Εξόρυξη δεδομένων
CSE08IoT Δίκτυα και πρωτόκολλα
CSE09Κυβερνοέγκλημα και νομικά θέματα
CSE10Ρομποτική & Όραση Υπολογιστών
CSE11Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
CSE12Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
CSE13Διαχείριση Δικτύων
CSE14Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Χριστός Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Ζήνων Ζήνωνος

Επίκουρος Καθηγητής στο Internet of Things

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία (συμβατικό και εξ αποστάσεως)

Ο Δρ. Ζήνων Ζήνωνος έλαβε το δίπλωμα του από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005. Το 2008 έλαβε πτυχίο Μάστερ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και το 2013 το διδακτορικό́...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (BScBA) και Πτυχίου Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Μιχαηλίνα Σιακαλλή

Λέκτορας στα Χρηματοοικονομικά

Συντονίστρια Πρακτικής Ασκησης, Student Affairs

Η Μιχαηλίνα Σιακαλλή έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Sheffield με εξειδίκευση στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις. Την περίοδο 2006-2008 έχει αποκτήσει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία...

Κωνσταντίνος Ζαγόρης

Λέκτορας στις Βάσεις Δεδομένων και Κατανεμημένα Συστήματα

Συντονιστής ERASMUS, Πρακτικής Άσκησης, Student Affairs

Ο Κωνσταντίνος Ζαγόρης έλαβε το δίπλωμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2003 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2010....

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Λέκτορας Πληροφορικής

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ...

Παναγιώτης Στυλιανίδης

Λέκτορας στην Υπολογιστική Μηχανική

Ο Δρ. Παναγιώτης Στυλιανίδης είναι Λέκτορας Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Αφού αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Έλενα Κακουλλή

Λέκτορας στα Πληροφορικά Συστήματα

Η Δρ. Έλενα Κακουλλή απέκτησε Διδακτορικό Τίτλο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου...
Στέλιος Χαραλαμπίδης

Στέλιος Χαραλαμπίδης

Επισκέπτης Λέκτορας

Ο Δρ. Στέλιος Χαραλαμπίδης έχει πτυχίο στα Μαθηματικά, ενώ έχει ασχοληθεί τόσο με τα καθαρά όσο και με τα εφαρμοσμένα και διακριτά μαθηματικά, όπως επίσης και με τη φυσική. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό στον τομέα της Άλγεβρας και διδακτορικό στον τομέα της Θεωρίας των Δακτυλίων...
Ένα σύγχρονο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Bachelor of Science) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τους τομείς των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.