Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», το οποίο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι σύγχρονο και συμβατό με τις ανάγκες της Κυπριακής και της Διεθνούς αγοράς. Το πρόγραμμα προσφέρεται ταυτόχρονα και στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή.  Ο πυρήνας του Προγράμματος δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και πόρων, όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι τεχνολογίες πληροφορικής αναπτύσσονται, εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΧΡΟΝΙΑ

240 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟY ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεθνές Scientific Advisory Board το οποίο, σε ετήσια βάση, αξιολογεί την ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις τάσεις της Επιστήμης της Πληροφορικής. Παράλληλα, ένα σύνολο Κυπριακών και διεθνών εταιρειών Πληροφορικής διαμορφώνει το Business Advisory Board του Προγράμματος. Αποστολή αυτής της επιτροπής είναι  να μεταφέρει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και τη μετατροπή αυτών σε ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων. Ως αποτέλεσμα, το Πρόγραμμα εφαρμοσμένης Πληροφορικής υιοθέτησε μαθήματα όπως τα:

  • Distributed Ledger Technologies
  • IoT Networks and Protocols
  • Robotics & Computer Vision
  • Cyber Crime and Legal Considerations

Επίσης το Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική εστιάζει στην εφαρμογή της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις, την οικονομία και τη χρηματοοικονομική. Στόχος του προγράμματος δεν είναι αποκλειστικά η προετοιμασία των αυριανών επιστημόνων πληροφορικής, αλλά η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ικανότητες λήψης αποφάσεων, οργανωτικά προσόντα και ηγετικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διοχετεύσει στην αγορά επιστήμονες ικανούς να πρωταγωνιστήσουν στο πλαίσιο ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στοχεύοντας στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης, το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει ως υποχρεωτικό το μάθημα της τοποθέτησης. Οι φοιτητές, για 13 εβδομάδες, εργάζονται σε μία από τις σχεδόν 25 εταιρείες πληροφορικής με τις οποίες το Τμήμα Πληροφορικής έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Την επίβλεψη της διαδικασίας έχει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, την αξιολόγηση δε της επίδοσης του αναλαμβάνει αποκλειστικά η εταιρεία στην οποία τοποθετείται ο φοιτητής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 70% των αποφοίτων του προγράμματος, μετά το πέρας των σπουδών τους, συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία στην οποία εκπόνησαν την πρακτική τους. Συνολικά, περισσότερο από το 85% των αποφοίτων του προγράμματος, βρίσκει εργασία, ένα μήνα μετά την αποφοίτηση τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το Τμήμα Πληροφορικής, κάθε Σεπτέμβριο, διοχετεύουν σε αυτό ένα σύνολο πραγματικών προβλημάτων της αγοράς το οποίο, με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών του προγράμματος, μετασχηματίζεται σε θέματα διπλωματικών εργασιών. Στην επίβλεψη των διπλωματικών συμμετέχουν έμπρακτα και οι εταιρείες, οι οποίες παρέχουν στήριξη και συμβουλές στους φοιτητές.

Στο ταξίδι των σπουδών τους, οι φοιτητές απολαμβάνουν τη στήριξη του προσωπικού ακαδημαϊκού συμβούλου ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο τους και παρέχει βοήθεια σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, εάν κι εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις εταιρείες που διαμορφώνουν το Business Advisory Board του Προγράμματος για να τους στηρίζει ως σύμβουλος καριέρας. Ο σύμβουλος καριέρας καθοδηγεί τους φοιτητές ούτως ώστε κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να αποτελούν τον ιδανικό υποψήφιο για εργοδότηση στην εταιρεία που έχουν επιλέξει. Αρμοδιότητα του σύμβουλου καριέρας είναι να προτείνει μαθήματα επιλογής, θέματα εργασιών, να επιτηρεί την πρακτική άσκηση και να προτείνει θέματα πτυχιακής εργασίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΕΤΕΚ. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι αναγνωρισμένο από το European Federation of National Engineering Associations. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει την έμπρακτη στήριξη του Cyprus Computer Society. Στα χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική καταγράφει πλήθος διεθνών και εθνικών διακρίσεων. Η φοίτηση γίνεται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον από ακαδημαϊκούς με έντονη ερευνητική δράση και δυναμική παρουσία στην εξέλιξη των τεχνολογιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης ως Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) ή διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς: το Association for Computing Machinery (ACM), και το IEEE Computer Society (CS), εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τις περιοχές των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής και των Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέματα της Πληροφορικής και σε διεπιστημονικά θέματα μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προσφέρει ως επιλογή στους φοιτητές ευκαιρίες εξειδίκευσής τους μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδικότητα και μαθημάτων επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τη δυνατότητα επιλογής ελεύθερων μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:

  • στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
  • στα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
  • στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.

Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS111Εισαγωγή στην Επιστήμη του ΥπολογιστήΥποχρεωτικό6
CS112Προγραμματιστικές Αρχές IΥποχρεωτικό6
MATH101Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
MATH101Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις Υποχρεωτικό6
ECON101Αρχές της ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
STAT101Πιθανότητες & ΣτατιστικήΥποχρεωτικό6
CS121Προγραμματιστικές Αρχές IIΥποχρεωτικό6
CS122Δομές ΔεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS123Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS124Πληροφοριακά Συστήµατα ΔιοίκησηςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
FINA200ΧρηµατοοικονοµικήΥποχρεωτικό6
CS233Γραμμική ΆλγεβραΥποχρεωτικό6
CS231Βασικές αρχές βάσεων δεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS232Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΥποχρεωτικό6
PSYC100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS241Αλγόριθμοι & ΠολυπλοκότηταΥποχρεωτικό6
CS242Λειτουργικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
CS243Σύνθετες έννοιες βάσεων δεδομένωνΥποχρεωτικό6
CS244Γραφικά ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
LCS01Γλώσσα για τις ΕπιστήμεςΥποχρεωτικό3
CS245Εργαστήριο Δικτύων ΕπικοινωνικώνΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS361Τεχνολογία ΛογισμικούΥποχρεωτικό6
CS352Διαχείριση λογισμικού έργουΥποχρεωτικό6
CS353Ψηφιακή Επεξεργασία ΕικόναςΥποχρεωτικό6
CS354Προηγμένα Κεφάλαια Δικτύων ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS355Υπολογιστική Αριθμητική ΑνάλυσηΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS351Κατανεμημένα ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
CS362Τεχνητή Νοημοσύνη Υποχρεωτικό6
CS363Αρχές της ασφάλειας του κυβερνοχώρουΥποχρεωτικό6
CS364Τεχνολογίες εφαρμογών ιστούΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές του ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CSTHE01Πτυχιακή Εργασία IΥποχρεωτικό3
CSTHRMΜεθοδολογία ΈρευναςΥποχρεωτικό3
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CSTHE02Πτυχιακή Εργασία IΙΥποχρεωτικό12
CSIEΤοποθέτησηΥποχρεωτικό6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6
Επιλεγόμενο από τον Πίνακα Επιλογής6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος
CSE01Εισαγωγή στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
CSE02Μεταγλωττιστές
CSE03Τεχνολογίες Κατανεμημένων Ledger
CSE04Αναγνώριση προτύπων και Μηχανική μάθηση
CSE05Επιστήμη Δεδομένων & Μεγάλα Δεδομένα
CSE06Σχεδιασμός & Ανάπτυξη παιχνιδιών
CSE07Εξόρυξη δεδομένων
CSE08IoT Δίκτυα και πρωτόκολλα
CSE09Κυβερνοέγκλημα και νομικά θέματα
CSE10Ρομποτική & Όραση Υπολογιστών
CSE11Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
CSE12Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
CSE13Διαχείριση Δικτύων
CSE14Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Εξ΄αποστάσεως Προγράμματος MBA (En) και Συμβατικού Προγράμματος MBA

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Κωνσταντίνος Ζαγόρης

Λέκτορας στις Βάσεις Δεδομένων και Κατανεμημένα Συστήματα

Συντονιστής ERASMUS, Πρακτικής Άσκησης, Student Affairs

Ο Κωνσταντίνος Ζαγόρης έλαβε το δίπλωμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2003 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2010....

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Επισκέπτης Λέκτορας Πληροφορικής

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ...

Παναγιώτης Στυλιανίδης

Λέκτορας στην Υπολογιστική Μηχανική

Ο Δρ. Παναγιώτης Στυλιανίδης είναι Λέκτορας Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Αφού αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Έλενα Κακουλλή

Λέκτορας στα Πληροφορικά Συστήματα

Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία

Η Δρ. Έλενα Κακουλλή απέκτησε Διδακτορικό Τίτλο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου...
Στέλιος Χαραλαμπίδης

Στέλιος Χαραλαμπίδης

Επισκέπτης Λέκτορας

Ο Δρ. Στέλιος Χαραλαμπίδης έχει πτυχίο στα Μαθηματικά, ενώ έχει ασχοληθεί τόσο με τα καθαρά όσο και με τα εφαρμοσμένα και διακριτά μαθηματικά, όπως επίσης και με τη φυσική. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό στον τομέα της Άλγεβρας και διδακτορικό στον τομέα της Θεωρίας των Δακτυλίων...
Ένα σύγχρονο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Bachelor of Science) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τους τομείς των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.