ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, και ούτω καθεξής. Παρέχονται στη Βιβλιοθήκη μας, μέσα από παρόχους στις υπηρεσίες των οποίων έχουμε ετήσιες συνδρομές και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτές είναι ελεγχόμενη.

Πρόσβαση

Ανεξάρτητα από το πώς θα εντοπίσετε την πηγή που σας ενδιαφέρει και από ποια τοποθεσία επιχειρείτε να προσπελάσετε μια ηλεκτρονική πηγή (συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου), για να έχετε πρόσβαση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήριά σας. Σημειώνουμε ότι κάθε φοιτητής/τρια και μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου έχει τα δικά του διαπιστευτήρια, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από το επώνυμο και τον αναγνωριστικό αριθμό της κάρτας της Βιβλιοθήκης (βλ. τα κόκκινα πεδία στην παρακάτω εικόνα).

Μόλις βρείτε την πηγή που θέλετε και την επιλέξετε, θα σας ζητηθεί να δώσετε τα διαπιστευτήρια σας στο σύστημα. Η οθόνη που θα εμφανιστεί θα είναι όπως η παρακάτω:

Στη συνέχεια, η πηγή θα πάψει είναι “κλειδωμένη” και θα αποκτήσετε πρόσβαση. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τη Βιβλιοθήκη.

Που πρέπει να δώσετε προσοχή

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα θέματα:

  • να δείτε αν η Βιβλιοθήκη έχει την πηγή που θέλετε, είτε πρόκειται για ένα έντυπο βιβλίο, είτε για έναν ηλεκτρονικό πόρο.
  • να δείτε αν η συνδρομή της Βιβλιοθήκης παρέχει πρόσβαση στα χρόνια που εσείς θέλετε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε ένα άρθρο του 1985, αλλά συνδρομή μας να ξεκινά από το έτος 2000.
  • να δείτε αν ο πάροχος δίνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο. Κανονικά, όλοι οι πάροχοι δίνουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, αλλά υπάρχουν κάποιες πηγές της EBSCO που δίνουν πρόσβαση μόνο στο επίπεδο της περίληψης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, αλλά μόνο στην περίληψη.

Οδηγός αναζήτησης Μαθησιακών πόρων έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Στον Οδηγό Αναζήτησης μαθησιακών πόρων Βιβλιοθήκης θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά