ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Πληροφοριακή Παιδεία

Το πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Ξεναγήσεις και Σεμινάρια

 • Ξεναγήσεις
  Βιβλιοθήκη προσφέρει ξεναγήσεις στους σπουδαστές του Πανεπιστημίου Νεάπολις και σε Σχολεία της Κύπρου.
 • Εισαγωγικό σεμινάριο σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης
  Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους νέους χρήστες της Βιβλιοθήκης και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα:

  • Τι μπορείτε να βρείτε τη Βιβλιοθήκη
  • Βασικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
  • Κανόνες της Βιβλιοθήκης
  • Πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά την Βιβλιοθήκη
 • Ανακάλυψη πληροφοριακών πόρων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις
  Ένα λεπτομερές σεμινάριο που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις.
 • Βιβλιογραφική διαχείριση
  Ένα σύντομο σεμινάριο για τη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών. Απευθύνεται στους σπουδαστές, τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Φυλλάδια και οδηγοί

Η Βιβλιοθήκη δημοσιεύει φυλλάδια και οδηγούς που ενημερώνουν, εκπαιδεύουν και βοηθούν τους χρήστες να εκτελέσουν τις πληροφοριακές εργασίες τους στη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη έχει ετοιμάσει τα ακόλουθα:

 • Προφίλ Βιβλιοθήκης και έντυπο αίτησης (ισχύει για εξωτερικούς χρήστες)
 • – πώς να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά: ένα φυλλάδιο που έχει ως στόχο να εισαγάγει τις βασικές λειτουργίες των εργαλείων ανάκτησης πληροφοριακών πόρων του Πανεπιστημίου Νεάπολις και να προτείνειιδέες για το πότε και πώς να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.
 • Περιήγηση στη Βιβλιοθήκη: ένα γενικό σχέδιο προσανατολισμού για να καθοδηγήσει τα πρώτα βήματα των χρηστών της Βιβλιοθήκης.
 • Οι πηγές μου: αφίσες που ενημερώνουν σχετικά με συγκεκριμένους πόρους της Βιβλιοθήκης για ένα συγκεκριμένο μάθημα ή ένα Τμήμα.

Η Βιβλιοθήκη στο Moodle

Access the Library course in Moodle.