ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Γεωγραφικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών Δικτύου Διαδανεισμού

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ για την πληρέστερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής της κοινότητας, έχει εγκαθιδρύσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ένα από τα μεγαλύτερα Δίκτυα Συνεργασίας μεταξύ Βιβλιοθηκών στον τομέα του διαδανεισμού μεταξύ των κυπριακών Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρύματων με 16 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς που απαριθμεί συνολικά περίπου σαράντα (40) Βιβλιοθήκες.

Περιλαμβάνεται κατάλογος Βιβλιοθηκών ανά γεωγραφική περιοχή, εμπεριέχοντας τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για αναζήτηση υλικού και παρέχονται πλήρεις πληροφορίες και οδηγίες, τόσο για τη χρήση υπηρεσίας διαδανεισμού, δικαιώματα, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτες πρόσβασης κλπ.

Η εξυπηρέτηση γίνεται ανάλογα με τον τόπο διαμονής, από τις πλησιέστερες σε εσάς Βιβλιοθήκες και αφορά εκείνες οι οποίες  ανήκουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του ΝΕΑΠΟΛΙΣ στην Ελλάδα, ή στην Κύπρο.

Τα αιτήματα Διαδανεισμού, προωθούνται στο email της Βιβλιοθήκης μας ([email protected] ), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί από τους φοιτητές η αναζήτηση και έχει εντοπιστεί το υλικό της άλλης Βιβλιοθήκης (εφόσον ανήκει στη λίστα με τις συνεργαζόμενες).

Για να περιηγηθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στον γεωγραφικό κατάλογο με τις σαράντα (40) Βιβλιοθήκες του Δικτύου Διαδανεισμού και να κάνετε χρήση της υπηρεσίας πατήστε εδώ.

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)

H Βιβλιοθήκη ΝΕΑΠΟΛΙΣ συνεισφέροντας στην ακαδημαϊκή προσπάθεια και έρευνα της φοιτητικής μας κοινότητας για να καλύψει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο γεωγραφικά όσο και ακαδημαϊκά τις ανάγκες πρόσβασής τους σε έντυπο υλικό και υπηρεσίες Βιβλιοθηκών, έχει ετοιμάσει πλήρη online κατάλογο, ανά γεωγραφική περιοχή, περιλαμβάνοντας ένα σύνολο από περίπου 160 Ακαδημαϊκές, Ειδικές, Ερευνητικές, Δημόσιες Κεντρικές, Νομικές και Τεχνικές Βιβλιοθήκες.  Πέρα από τον κατάλογο στον οποίο εμπεριέχονται οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναζήτησης υλικού, περιλαμβάνονται κατά περίπτωση πλήρεις οδηγίες/πληροφορίες για το τί δικαιούστε, τόσο για τη χρήση υπηρεσίας δανεισμού, όσο και για υπηρεσίες αναγνωστηρίου, πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό, αναλυτικά τα δικαιώματα, προϋποθέσεις, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτες πρόσβασης κλπ.

Για τις Βιβλιοθήκες εκτός του Δικτύου Διαδανεισμού ακολουθείτε τις παρεχόμενες οδηγίες πληροφορίες ανά Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη/ Οργανισμό στις οποίες η εξυπηρέτησή σας υλοποιείται με καθεστώς εξωτερικού χρήστη/ επισκέπτη, δίχως καμία δική μας μεσολάβηση με αποκλειστικά δικές σας ενέργειες.

Για να περιηγηθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στον γεωγραφικό κατάλογο με τις εκατόν εξήντα (160) περίπου μη συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες εκτός δικτύου, και να δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ.