ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Εκτυπωτικές Εργασίες

Φωτοαντιγραφικές μηχανές είναι διαθέσιμες στη Βιβλιοθήκη για χρήση από εγγεγραμμένους φοιτητές ή μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν φωτοαντίγραφα του υλικού που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δανειστούν.

Οι μηχανές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας, μελέτης ή άλλη κατάλληλη και νόμιμη χρήση. Οι χρήστες δεν μπορούν να φωτοαντιγράψουν ή να ψηφιοποιήσουν μεγάλης έκτασης υλικό, όπως για παράδειγμα ένα ολόκληρο βιβλίο ή ένα ολόκληρο τεύχος περιοδικού. Η Βιβλιοθήκη αναμένει από τους χρήστες να συμμορφώνονται με τις πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση των εγκαταστάσεων για χρήση που συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται.

Σάρωση

Τρεις σαρωτές είναι διαθέσιμοι για “σκανάρισμα”. Οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στους κοινόχρηστους υπολογιστές με τα διαπιστευτήριά τους για να μπορέσουν να σαρώσουν.