ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Έντυπη Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογές από έντυπα επιστημονικά βιβλία, σχετικά με τους ακαδημαϊκούς κλάδους που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Αυτή η συλλογή διευρύνεται συνεχώς και περιλαμβάνει υλικό αναφοράς, όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, αναφορές, κ.ά. Περιορισμένος αριθμός τεκμηρίων μη ακαδημαϊκού περιεχομένου για ικανοποίηση των ευρύτερων πεδιών ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής και της τοπικής κοινότητας είναι επίσης διαθέσιμος.

Βιβλία

Οι συλλογές βιβλίων μας χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Βιβλία γενικού δανεισμού: Τα βιβλία αυτά ανήκουν στην κατηγορία κανονικού δανεισμού, ανάλογα όμως με την κατηγορία του χρήστη.
  • Βιβλία βραχυπρόθεσμου δανεισμού: Τα βιβλία αυτά κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ώστε να υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα ενός συγκεκριμένου μαθήματος.
  • Μη δανειζόμενα βιβλία: Αυτά τα βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Αυτή η κατηγορία φιλοξενεί συνήθως το υλικό αναφοράς και το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου που θεωρείται διδακτικό εγχειρίδιο.

Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις διαθέτει συνδρομές σε πολλά έντυπα επιστημονικά περιοδικά. Αυτά τα περιοδικά δεν μπορούν να δανείζονται.