ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Βιβλιογραφική Υποστήριξη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις παρέχει βιβλιογραφική υποστήριξη για διάφορα θέματα.

Συγγραφή μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Η Βιβλιοθήκη παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη μορφοποίηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών του Πανεπιστημίου. Η παροχή καθοδήγησης είναι γενική και υπόκειται σε διαφοροποιήσεις μεταξύ των Σχολών και Προγραμμάτων. Η Βιβλιοθήκη παρέχει σχετικούς οδηγούς τους οποίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες ως βοήθημα στη συγγραφή των διπλωματικών τους.

  1. Είδη επιστημονικής εργασίας
  2. Γραπτά δοκίμια
  3. Παραπομπές