ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου υποστηρίζεται μέσω ειδικών εφαρμογών και υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες. Η κύρια πλατφόρμα παράδοσης είναι το Moodle, ένα ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (ή ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον – VLE), το οποίο είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ πολλών Πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Το Moodle έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων για τη διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων.

Η πλατφόρμα Moodle είναι διαθέσιμη, είτε τοπικά (εντός Πανεπιστημίου), είτε απομακρυσμένα μέσω της διεύθυνσης moodle.nup.ac.cy.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να:

 • αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό
 • αναθέτουν εργασίες
 • προσθέτουν συνδέσμους σχετικούς με τη διδασκαλία των μαθημάτων
 • διαχειρίζονται τις εργασίες, τις οποίες υποβάλλουν οι φοιτητές
 • διατυπώνουν παρατηρήσεις
 • επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω ενσωματωμένων στα μαθήματα blogs και fora
 • βλέπουν εκθέσεις και στατιστικές αναφορές

Οι μαθητές μπορούν να:

 • βλέπουν σε εβδομαδιαία βάση μια περίληψη του περιεχομένου όλων των μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι
 • κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό
 • υποβάλλουν και να «κατεβάζουν» εργασίες
 • διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με τις υποβληθείσες εργασίες
 • επικοινωνούν με τους καθηγητές τους

Οι λειτουργίες ενημέρωσης (ειδήσεις, blogs και fora) σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορούν να ξεκινήσουν από κάθε εγγεγραμμένο στο μάθημα συμμετέχοντα (είτε καθηγητή, είτε φοιτητή) και μπορούν να προσπελάζονται και να σχολιάζονται από όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο μάθημα.

Το Moodle υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και τη Βιβλιοθήκη και όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν στη διάθεσή τους ειδικά εγχειρίδια για την εξοικείωσή τους με το σύστημα.