ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα

Θέση

Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα είναι Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία από το Université Libre de Bruxelles του Βελγίου, καθώς και πτυχία Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (EU Horizon 2020, Erasmus+, European Fundamental Rights Agency, ΕΛΙΔΕΚ) σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Έχει διδάξει μαθήματα κοινωνικής ψυχολογίας και μεθοδολογίας σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαπολιτισμικού χαρακτήρα στην κοινότητα ως ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια. Έχει διεθνείς δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια σε θέματα κοινωνικής και διαπολιτισμικής ψυχολογίας με έμφαση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.