Πτυχίο στην Ψυχολογία

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζει γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Διερευνά τη διασύνδεση  συμπεριφοράς και  σκέψης  λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες,  βιολογικά και κοινωνικά προσανατολισμένες. Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε πλέον  εξειδικευμένους στόχους, όπως την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας, την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών και την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Πτυχίο Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τόσο τα άτομα όσο και τις ομάδες, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης και τα συναισθήματα.

Το Πτυχίο είναι ειδικά σχεδιασμένο ούτως ώστε να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • Κατανοήσουν τις γνωστικές και τις συναισθηματικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά.
 • Κατανοήσουν εις βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Ψυχολογίας.
 • Μάθουν τις τεχνικές μέσω των οποίων αξιολογείται και τροποποιείται η συμπεριφορά.
 • Μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ώστε να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς.
 • Αναπτύξουν την κριτική σκέψη, να δίνουν επιστημονικές εξηγήσεις και να αποκτήσουν περαιτέρω ικανότητες όπως τον ακαδημαϊκό τρόπο γραφής.
 • Μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν ώστε να επιτύχουν υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Το Πτυχίο Ψυχολογίας εστιάζεται γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Επίσης, διερευνά το πώς η συμπεριφορά και η σκέψη συνδέονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά προσανατολισμένες.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Πτυχίου Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

 • Την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας.
 • Την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών.
 • Την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιατί να σπουδάσετε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Στην καρδιά της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι ένα ίδρυμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Καταρχήν, η εκπαίδευση στο ΠΝΠ, η οποία στηρίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης.

Φυσικά, το ΠΝΠ διαθέτει όλα όσα θα ανέμενες από ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο (και ορισμένα τα οποία ίσως σε εκπλήξουν):

 • Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες
 • Προσωπικό (ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών) που σε στηρίζει στις σπουδές σου
 • Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Φοιτητική ζωή που ανταγωνίζεται οποιοδήποτε πανεπιστήμιο

Δίνουμε αξία στην έρευνα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του να είσαι φοιτητής/τρια στο ΠΝΠ είναι η μοναδική ευκαιρία που σου παρέχεται να αποκτήσεις εμπειρίες στα εργαστήρια έρευνας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι δραστηριότητες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της έρευνας που διεξάγεται και τις τρέχουσες ανάγκες του εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εργάζονται μαζί με κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα. Η ποικιλία των μαθημάτων, τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν στους/στις φοιτητες/τριες του Προγράμματος Ψυχολογίας ολοκληρωμένη προετοιμασία για την ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Γιατί το Πτυχίο στην Ψυχολογία του ΠΝΠ είναι το καλύτερο για σένα

Ψάχνουμε για υποψήφιους για τους οποίους το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Προγράμματος αποτελεί πρόκληση, έχουν δίψα για μάθηση και έχουν την επιθυμία να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον μάθησης που στηρίζεται στην ενεργή εμπλοκή των φοιτητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια άτυπη συνάντηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Πτυχίου Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι σύμφωνα και με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις προς όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (εμβάθυνσης) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική. Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, που αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ). Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Μαθήματα Επιλογής
(α) Ειδικότητας
(β) Γενικής Εκπαίδευσης / Ελεύθερης Επιλογής
Γεν. Εκπ.  24
Ελεύθ. Επ. 12
Πτυχιακή (προαιρετική, αντί των δύο μαθημάτων επιλογής) 12
Πρακτική Άσκηση 12
Σύνολο ECTS 240

Για λεπτομερείς περιγραφές μαθημάτων κάντε κλικ εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ101Εξελικτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ119Εκπαιδευτική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
GEED110Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ.Π.)Επιλογής6
GEED111Ειδική Αγωγή (Γ.Π.)Επιλογής3
GEED112Πληροφορική για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Γ.Π.)Επιλογής3

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ102Κοινωνική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ109Σχολική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ203Θεωρίες ΠροσωπικότηταςΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές Μάρκετινγκ (ΓΠ)Επιλογής6
GEED113Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (Γ.Π.)Επιλογής3
LCS01Γλώσσα για τις Επιστήμες (Γ.Π.)Επιλογής3

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ105Συμβουλευτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ107Ερευνητικές Μέθοδοι στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ201Εξελικτική Ψυχολογία IIΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ208Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό6
* Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ106Κλινική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ108Γνωστική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ202Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ207Εξελικτική ΨυχοπαθολογίαΥποχρεωτικό6
* Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Επιλογής6

* Λίστα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (Ενδεικτικά, η λίστα ανανεώνεται ανά διαστήματα)

 • ΨΥΧ212:     Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας
 • ΨΥΧ310:     Αθλητική Ψυχολογία
 • ΨΥΧ330:     Ψυχολογία της Μουσικής
 • BUSN100:  Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
 • BUSN302:  Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • CS111:        Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • CSE11:       Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
 • NOM262:    Εγκληματολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ205Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ302Βιομηχανική & Οργανωσιακή ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ303Ψυχολογικές ΜετρήσειςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ305Βιολογικές Βάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ408Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ206Κλινική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ209Δικανική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ210Θέματα Διαφορετικότητας και ΠολυπολιτισμικότηταςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ315Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ320Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ316Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΥποχρεωτικό5
ΨΥΧ321Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ403Ψυχολογία της ΓλώσσαςΥποχρεωτικό7
ΨΥΧ406Νευροψυχολογία Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ402
ΨΥΧ498
Ψυχολογία της Υγείας / ή
Πτυχιακή Ι
Υποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ409Ψυχολογία της ΑνάγνωσηςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ410Ψυχολοπαθολογία ΕνηλίκωνΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ407
ΨΥΧ499
Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας/ ή
Πτυχιακή ΙΙ
Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ430Πρακτική ΆσκησηΥποχρεωτικό12

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Σάββας Χατζηχριστοφής

Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (BScBA) και Πτυχίου Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...

Μαριλένα Μουσουλίδου

Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας ...

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζάμπα είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....
Αθηνά Γεωργίου

Αθηνά Γεωργίου

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

Κατέχει Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία από το American School of Professional Psychology, Argosy University στο San Francisco και Πτυχίο στην Ψυχολογία από το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης...

Άρτεμις Σαββίδου

Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίαςτης Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, από τον Σεπτέμβριο 2013......
Χάρις Καϊτέ

Χάρις Καϊτέ

Επισκέπτρια Λέκτορας

Κατέχει Διδακτορικό τίτλο στη Ψυχική Υγεία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μάστερ στην Εγκληματολογία και Δικαστική Ψυχολογία από το Middlesex University. Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας σε Δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου...
Kαλά συγκροτημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (BSc) στην Ψυχολογία εμπλουτισμένο με στιβαρότητα ακαδημαϊκής γνώσης, δεξιοτήτων, πρακτικής και έρευνας.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.