Πτυχίο στην Ψυχολογία

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζει γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Διερευνά τη διασύνδεση  συμπεριφοράς και  σκέψης  λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες,  βιολογικά και κοινωνικά προσανατολισμένες. Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε πλέον  εξειδικευμένους στόχους, όπως την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας, την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών και την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Πτυχίο στην Ψυχολογία εστιάζεται στη μελέτη του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα αποβλέπει στην:

 1. Εκ μέρους των φοιτητών και φοιτητριών κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών διαδικασιών οι οποίες εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα συμπεριφορικών αντιδράσεων.
 2. Εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς και την εφαρμογή θεωρητικών αρχών για την τροποποίηση της.
 3. Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την συσχέτιση της θεωρίας και της εφαρμογής.
 4. Εξοικείωση και εμπέδωση των φοιτητών και φοιτητριών σε βασικά πεδία της ψυχολογίας, όπως Κλινική, Συμβουλευτική, Αναπτυξιακή, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική, Νευροψυχολογία, Στατιστική, Μέθοδοι Έρευνας, Οργανωσιακή, Υγείας, Κοινωνική, Γλώσσα, Εκπαιδευτική, Δικανική, και άλλα μαθήματα εξειδίκευσης.
 5. Εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ενασχολήσεων.
 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή κριτικής σκέψης και αυτόνομης μάθησης.
 7. Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
 8. Κρητική ανάλυση επιστημονικών άρθρων.
 9. Ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της επιστημονικής μεθοδολογίας.
 10. Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εκθέσεων χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του APA.

Το Πτυχίο Ψυχολογίας εστιάζεται γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Επίσης, διερευνά το πώς η συμπεριφορά και η σκέψη συνδέονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά προσανατολισμένες.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Πτυχίου Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

 • Την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας.
 • Την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών.
 • Την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιατί να σπουδάσετε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Στην καρδιά της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι ένα ίδρυμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Καταρχήν, η εκπαίδευση στο ΠΝΠ, η οποία στηρίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης.

Φυσικά, το ΠΝΠ διαθέτει όλα όσα θα ανέμενες από ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο (και ορισμένα τα οποία ίσως σε εκπλήξουν):

 • Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες
 • Προσωπικό (ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών) που σε στηρίζει στις σπουδές σου
 • Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Φοιτητική ζωή που ανταγωνίζεται οποιοδήποτε πανεπιστήμιο

Δίνουμε αξία στην έρευνα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του να είσαι φοιτητής/τρια στο ΠΝΠ είναι η μοναδική ευκαιρία που σου παρέχεται να αποκτήσεις εμπειρίες στα εργαστήρια έρευνας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι δραστηριότητες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της έρευνας που διεξάγεται και τις τρέχουσες ανάγκες του εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εργάζονται μαζί με κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα. Η ποικιλία των μαθημάτων, τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν στους/στις φοιτητες/τριες του Προγράμματος Ψυχολογίας ολοκληρωμένη προετοιμασία για την ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Γιατί το Πτυχίο στην Ψυχολογία του ΠΝΠ είναι το καλύτερο για σένα

Ψάχνουμε για υποψήφιους για τους οποίους το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Προγράμματος αποτελεί πρόκληση, έχουν δίψα για μάθηση και έχουν την επιθυμία να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον μάθησης που στηρίζεται στην ενεργή εμπλοκή των φοιτητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια άτυπη συνάντηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις γνωστικές και τις συναισθηματικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά
 • Κατανοούν εις βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας
 • Γνωρίζουν και να μπορούν να αναλύουν τις τεχνικές μέσω των οποίων αξιολογείται και τροποποιείται η συμπεριφορά
 • Γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ώστε να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Αναπτύξουν κριτική σκέψη, να δίνουν επιστημονικές εξηγήσεις και να αποκτήσουν περαιτέρω ικανότητες όπως ο ακαδημαϊκός τρόπος γραφής
 • Αναπτύξουν κριτική κατανόηση της επιστημονικών μελετών και της επιστημονικής μεθοδολογίας
 • Κατανοούν και να αναλύουν επιχειρήματα και να μπορούν να εντοπίσουν αδυναμίες στον τρόπο σκέψεως
 • Συζητούν, να επεξηγούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν ώστε να επιτύχουν υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Πτυχίου Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι σύμφωνα και με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις προς όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (εμβάθυνσης) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Νευροψυχολογία, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική. Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, που αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ). Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα ελεύθερης επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. εγκληματολογία, αθλητική ψυχολογία, εισαγωγή στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Μαθήματα Επιλογής
(α) Ειδικότητας
(β) Γενικής Εκπαίδευσης / Ελεύθερης Επιλογής
Γεν. Εκπ.  24
Ελεύθ. Επ. 12
Πτυχιακή (προαιρετική, αντί δύο μαθημάτων) 12
Πρακτική Άσκηση 12
Σύνολο ECTS 240

Για λεπτομερείς περιγραφές μαθημάτων κάντε κλικ εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ101Εξελικτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ119Εκπαιδευτική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
GEED110Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΓενικής Εκπαίδευσης6
GEED113Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων στην Επιστήμη της ΨυχολογίαςΓενικής Εκπαίδευσης3
GEED112Πληροφορική για τις Κοινωνικές ΕπιστήμεςΓενικής Εκπαίδευσης3

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ102Κοινωνική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ109Σχολική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ203Θεωρίες ΠροσωπικότηταςΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές Μάρκετινγκ Γενικής Εκπαίδευσης6
GEED111Ειδική ΑγωγήΓενικής Εκπαίδευσης3
LCS01Γλώσσα για τις ΕπιστήμεςΓενικής Εκπαίδευσης3

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ105Συμβουλευτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ107Ερευνητικές Μέθοδοι στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ201Εξελικτική Ψυχολογία IIΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ208Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό6
Μαθήματα Επιλ. (Επιλογή ενός μαθήματος)
BUSN302Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΕλεύθερης Επιλογής6
CS111Εισαγωγή στην Επιστήμη της ΠληροφορικήςΕλεύθερης Επιλογής6
NOM262ΕγκληματολογίαΕλεύθερης Επιλογής6
CSE11Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - ΥπολογιστήΕλεύθερης Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ106Κλινική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ108Γνωστική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ202Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ207Εξελικτική ΨυχοπαθολογίαΥποχρεωτικό6
Μαθήματα Επιλ. (Επιλογή ενός μαθήματος)
BUSN100Εισαγωγή στις ΕπιχειρήσειςΕλεύθερης Επιλογής6
PSYC212Ιστορία & Φιλοσοφία της ΨυχολογίαςΕλεύθερης Επιλογής6
PSYC310Αθλητική ΨυχολογίαΕλεύθερης Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ205Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ302Βιομηχανική & Οργανωσιακή ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ303Ψυχολογικές ΜετρήσειςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ305Βιολογικές Βάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ408Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ206Κλινική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ209Δικανική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ210Θέματα Διαφορετικότητας και ΠολυπολιτισμικότηταςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ315Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ320Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ316Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙIΥποχρεωτικό5
ΨΥΧ321Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ403Ψυχολογία της ΓλώσσαςΥποχρεωτικό7
ΨΥΧ406Νευροψυχολογία Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ407
ΨΥΧ498
Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας / ή
Πτυχιακή Ι
Ελεύθερης Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ402Ψυχολογία της ΥγείαςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ410Ψυχολοπαθολογία ΕνηλίκωνΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ409
ΨΥΧ499
Ψυχολογία της Ανάγνωσης/ ή
Πτυχιακή ΙΙ
Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ430Πρακτική ΆσκησηΥποχρεωτικό12

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Εξ΄αποστάσεως Προγράμματος MBA (En) και Συμβατικού Προγράμματος MBA

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Μαριλένα Μουσουλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004) ...

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζάμπα είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα

Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας

Η Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία από το Université Libre de Bruxelles του Βελγίου....

Άρτεμις Σαββίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίαςτης Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, από τον Σεπτέμβριο 2013......
Kαλά συγκροτημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (BSc) στην Ψυχολογία εμπλουτισμένο με στιβαρότητα ακαδημαϊκής γνώσης, δεξιοτήτων, πρακτικής και έρευνας.