ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Θέση

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζαμπά είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας, μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και διδακτορικού τίτλου PsyD στην Συμβουλευτική Ψυχολογία (Professional Doctorate in Counselling Psychology) του Πανεπιστημίου Wolverhampton του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε στο NHS, West Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), ιδιωτικά και στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Ζάμπα είναι σε θέματα εκπαίδευσης και πρακτικής της συμβουλευτικής ψυχολογίας, mindfulness, επαγγελματικής εποπτείας, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και θεραπείας DBT (Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία). Η Δρ. Ζαμπά διατηρεί καθήκοντα επόπτη στο τμήμα ψυχολογίας στην Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. Επίσης, παρέχει ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιωτικά και κλινική εποπτεία σε επαγγελματίες και φοιτητές. Η Δρ. Ζαμπά είναι Συντονίστρια της πρακτικής άσκησης προπτυχιακού της Ψυχολογίας. Η διδακτορική της διατριβή σχετίζεται με Stress, quality of life and mindfulness of trainee psychologists.