Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Το Master of Science στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία επικεντρώνεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών μαθησιακών διαδικασιών που αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη στα φυσιολογικά και άτυπα πρότυπα ανάπτυξης και μάθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήματα της μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς:

 • Tων θεωριών της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών
 • Tων μαθησιακών δυσκολιών
 • Tων εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εμφανίζονται στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία
 • Tων πολιτισμικών παραμέτρων και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Του προτύπου ανάπτυξης στις πιο πάνω εξελικτικές φάσεις
 • Tων τεχνικών και μεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής έρευνας
 • Των αποκλίσεων της συμπεριφοράς και την κατ’ αρχάς αντιμετώπισή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που πρωτοεισέρχονται στην εκπαίδευση, αλλά και για έμπειρους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν την καριέρα τους. Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι επίσης κατάλληλο για αποφοίτους Ψυχολογίας, που επιθυμούν να ακολουθήσουν ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Δεδοµένου ότι στο Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία φοιτούν εκπαιδευτικοί και των δυο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης, τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα επικεντρώνονται στα κατά περίπτωση προέχοντα γνωρίσµατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Η δομή του Μεταπτυχιακού στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία περιλαμβάνει δυο διακριτά και ταυτοχρόνως συμπληρωματικά συστατικά στοιχεία: δέκα μαθήματα κορμού και δύο μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και εξέταση των δύο μαθημάτων επιλογής.

Μαθήματα κορμού στο Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική,  καθώς και θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα αποτελούν τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα μαθήματα κορμού.

Μαθήματα επιλογής στο Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν διαστάσεις της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς, όπως η εξελικτική ψυχοπαθολογία και οι ταυτότητες φύλου στην εφηβεία. Όσοι φοιτητές επιλέξουν τη διπλωματική εργασία έναντι των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση, η οποία να γίνει αποδεκτή από τον επιβλέποντα καθηγητή.  Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί  ένα πρωτότυπο και ανεξάρτητο κομμάτι επιστημονικής εργασίας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ501Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική ΑνάπτυξηΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ607Μεθοδολογία Έρευνας και ΣτατιστικήΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ608Συμβουλευτική στη Σχολική ΚοινότηταΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ610-1Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη 1Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ503Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ602Γλωσσική Ανάπτυξη και ΓραμματισμόςΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ610-2Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη 2Υποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ605Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία / ήΕπιλογής7.5
ΨΥΧ700Διατριβή ΙΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΨΥΧ611Πολυπολιτισμικές διαστάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ505Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική ΔιαδρομήΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ506Μαθησιακές ΔυσκολίεςΥποχρεωτικό7.5
ΨΥΧ604 Εξελικτική ΨυχοπαθολογίαΕπιλογής7.5
ΨΥΧ702Διατριβή ΙΙΕπιλογής7.5

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας ή άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Για τους μη διορισμένους εκπαιδευτικούς με πτυχίο από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Κύπρου και Ελλάδος απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΔΟΑΤΑΠ αντιστοίχως
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαριλένα Μουσουλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004) ...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...

Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα

Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας

Η Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία από το Université Libre de Bruxelles του Βελγίου....
The vision of the programme is to offer our school educator graduates all the necessary skills within the school setting to identify, prevent, intervene and/or make referrals as necessary.