ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Αναγνώριση, Αξιολογήσεις, Κατοχύρωση και Συνεργασίες

Αναγνώριση, Αξιολογήσεις και Κατοχύρωση

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου πιστοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης EURASHE.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναγνωρίστηκε από Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Ποιότητας «Sureplus Quality»
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα Sureplus Quality όλων των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις  έλαβε την πιστοποίηση SUREPLUS label level A για τα επόμενα 4 χρόνια

Η Σχολή Νομικής είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών Σχολών.

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου για Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές (UACES).

To Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών και τα προγράμματα Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση έχουν αναγνωριστεί από την Ένωση Διεθνών Σπουδών (ISA)

Τα προγράμματα ΑρχιτεκτονικήςΠολιτικών Μηχανικών και Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων έχουν πιστοποιηθεί από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.).

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMI).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Real Estate έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει αναγνωριστεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS).


Προετοιμασία φοιτητών του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

European Foundation for Management DevelopmentΤο Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει στο European Foundation
for Management Development, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή
ακαδημαϊκά δίκτυα πιστοποίησης των Business Schools
Σύνδεσμος Ακαδημαϊκής Επιρροής του Οργανισμού Ηνωμένων ΕθνώνΤο Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεται ενεργό μέλος
με την συμμετοχή του στο UNAIC (Σύνδεσμος Ακαδημαϊκής Επιρροής
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), μιας δυναμικής
κοινότητας 1.120 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Αγγλίας

Middlesex Univesity London LogoΑπόκτησε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και
Middlesex University London με την
ολοκλήρωση 4ετών σπουδών στο Νεάπολις
στα προγράμματα:
Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εφαρµοσµένη Πληροφορική
University of Hull LogoΕισδοχή στον 3ο χρόνο του Hull Business School
με την ολοκλήρωση 3 ετών στο αντίστοιχο
πρόγραμμα του Νεάπολις.
Πτυχίο από Hull στα προγράμματα:
Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Διοίκηση Επιχειρήσεων