Πτυχίο στη Νομική (LLB)

Το Πτυχίο Νομικής ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012, αρ. 13300/2012). Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το Κυπριακό και το Ελληνικό δίκαιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΧΡΟΝΙΑ

240 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ (LLB)

The-successful-inauguration-ceremony-at-Neapolis-University-of-the-President-of-the-House-of-Representatives-of-the-Republic-of-Cyprus-Mr.-Yiannakis-Omirou

Η Νομική Σχολή απονέμει ενιαίο πτυχίο Νομικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και της κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας. Το Πρόγραμμα σπουδών ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012 αρ. 13300/2012).

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το κυπριακό και το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με το δικονομικό δίκαιο καθώς και στη συνθετική γνώση του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό, το δημόσιο διεθνές, το ιδιωτικό διεθνές και το συγκριτικό δίκαιο διδάσκονται από κοινού στους φοιτητές του κυπριακού και του ελληνικού δικαίου. Το Πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως σύμφωνο με την υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και εξοικειώνεται με την ύλη και τη λογική των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξωνικού (common law), του κυπριακού και του ελληνικού. Από νωρίς παρακολουθεί και κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα. Οι φοιτητές, προκειμένου να αποφοιτήσουν, υποχρεούνται να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (ΔΟΑΤΑΠ) ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΥΣΑΤΣ)

Γενικοί Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Bachelor-of-Law-LLB-Neapolis-University-in-cyprusΤο Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα). Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Το Πρόγραμμα Νομικής απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είτε εγγράφονται από το πρώτο έτος ως απόφοιτοι Λυκείου είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών και επιδιώκουν να αποκτήσουν και το πτυχίο της Νομικής από το Νεάπολις, μέσω αναγνώρισης ενός ορισμένου αριθμού μαθημάτων από τις προηγούμενες σπουδές τους (με ανώτατο όριο 60 πιστωτικές μονάδες), εφόσον τα αναγνωριζόμενα μαθήματα έχουν γνωστική συνάφεια μεταξύ τους, και η φοίτησή τους στη Νομική διαρκέσει, κατ’ ελάχιστον, τρία ακαδημαϊκά έτη.

Πτυχία, επαγγελματικά ισότιμα για την άσκηση δικηγορίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο

Ειδικοί και Απώτεροι Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Ο φοιτητής:

 • Εξοπλίζεται με τις αναγκαίες, βασικές γνώσεις και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να κατανοεί και να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα νομοθετικά και νομολογιακά κείμενα. Παράλληλα μαθαίνει να διακρίνει την εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.
 • Μαθαίνει από το πρώτο έτος τη διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
 • Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.
 • Μαθαίνει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες δικαίου με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
 • Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης καθώς και με τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο,
 • Ασκείται στο να μπορεί νααρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.
 • Τέλος, εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τη νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.
 • Ο προηγούμενος γνωστικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός του διασφαλίζει την ικανότητα να σταδιοδρομήσει μελλοντικά ως μάχιμος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δικαστής, υπάλληλος διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκός, κ.ά.

ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ,       ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,        ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΑ
(κυπριακό και ελληνικό, ηπειρωτικό και αγγλοσαξωνικό)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 και εξής)

Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες, εκτός από πέντε μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες. Τα πρακτικά θέματα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες. Παράλληλα όμως με τις παραδόσεις οι φοιτητές των δύο αυτών μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να πιστωθούν επιπλέον 2 πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες το εξάμηνο και καλύπτει συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26 υποχρεωτικά μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες προκειμένου να αποφοιτήσουν, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Είδος μαθημάτων Αριθμός μαθημάτων Πιστωτικές μονάδες μαθημάτων Πιστωτικές μονάδες συνολικά
Υποχρεωτικά μαθήματα 26 5*5+19*6+2*8 155
Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής 1 1*5=5 5
Μαθήματα επιλογής 16 16*5= 80 80
240

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 • Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών γνώσεων. Η διδασκαλία των νομικών και των άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας συνδυάζεται με τηνενεργητική συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης με πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις ή εργασίες, με τη βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων διδασκαλίας, και κυρίως με την οργάνωση εργαστηρίων, φροντιστηρίων και ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων και συζητήσεων σε θεωρητικά ζητήματα.
 • Κατά τα τελευταία έτη σπουδών τα προσφερόμενα δικονομικά μαθήματα (πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία) καθώς και ταπρακτικά θέματα ιδιωτικού, δημοσίου, ποινικού και εμπορικού δικαίου παρέχουν στον φοιτητή την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσει τις γνώσεις του μέσα από την πρακτική άσκηση.
 • Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται για την καλύτερη και ευκολότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα που προσφέρει ηψηφιακή τεχνολογία (PowerPoint, Moodle, e-conference, ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, κ.ά.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως συμβαίνει συνήθως, στη μηχανική μετάδοση νομικών γνώσεων από καθέδρας. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς, να διατυπώνει νομικά επιχειρήματα ερμηνεύοντας σωστά τους κανόνες δικαίου και κυρίως να μπορεί να συντάσσει νομικά κείμενα.
 • Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος νομικών σπουδών απαιτεί ο φοιτητής να συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης μεπροσωπική και συστηματική εργασία κατ’ οίκον ή στη βιβλιοθήκη. Η ενεργητική προσωπική συμμετοχή εξοπλίζει εξάλλου τον φοιτητή με την ικανότητα να εργάζεται μόνος του, να ερευνά βιβλιογραφικές και νομοθετικές πηγές και να αποκτά γνώσεις, πέρα από αυτές που του προσφέρουν οι παραδόσεις του καθηγητή και το διδακτικό εγχειρίδιο και του έχει υποδειχτεί.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ105Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό6
ΝΟΜ113Συνταγματικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό6
ΝΟΜ107Συνταγματικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό6
ΝΟΜ117Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων/Δεοντολογία (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό6
NOM119Γενικό Ποινικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό6
ΝΟΜ129Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό6
ΝΟΜ162Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας (κοινό CY/GR)Επιλογής6
ΝΟΜ158Πολιτική Οικονομία (κοινό CY/GR) Επιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ121Γενικό Ποινικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ122Γενικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ125Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ123Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ115Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ154Φιλοσοφία του Δικαίου (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ366Τραπεζικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ160Πολιτική επιστήμη (κοινό CY/GR)Επιλογής
ΝΟΜ364Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ213Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (CY) Υποχρεωτικό
ΝΟΜ211Δίκαιο Συμβάσεων – Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ231Εμπορικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ215Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ219Ειδικό Ποινικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ262Εγκληματολογία (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ127Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ229Εμπορικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ323Πολιτική Δικονομία Ι (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ315Οικογενειακό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ235Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ225Διοικητική Δικονομία (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ217Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Εμπράγματο Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ221Ειδικό Ποινικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
NOM222Ειδικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (GR) Υποχρ. Επιλογής
ΝΟΜ450Δίκαιο Ανταγωνισμού (κοινό CY/GR)Επιλογής
ΝΟΜ464Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ258Ανακριτική (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ235 Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών Ι (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ223Διοικητική Δικονομία (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ329Ποινική Δικονομία (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ227Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ321Κληρονομικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ311Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ106Συνταγματικές Ελευθερίες (κοινό CY/GR)Υποχρ. Επιλογής
ΝΟΜ335Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΙΙ (κοινό CY/GR) Υποχρ. Επιλογής
ΝΟΜ378Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ354Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ350Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ264Ποινική καταστολή -Ποινολογία (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ319Κληρονομικό Δίκαιο (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ325Πολιτική Δικονομία Ι (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ313Δίκαιο Αδικοπραξιών – Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ317Οικογενειακό Δίκαιο (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ415Δίκαιο Αξιογράφων – Πτωχευτικό Δίκαιο (κοινό CY/GR)Επιλογής
ΝΟΜ460Φορολογικό Δίκαιο (GR)Επιλογής
ΝΟΜ331Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό – Συλλογικό)Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ251Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ425Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ468Σύνθεση Ποινικού Δικαίου και Ποιν. Δικονομίας (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ429Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Δικονομίας (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ327Ποινική Δικονομία (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ472Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου (κοινό CY/GR) Υποχρεωτικό
ΝΟΜ462Ιατρικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ427Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης ΙΙ (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ470Δίκαιο Ενέργειας (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ476Δίκαιο Επιείκειας και Εμπιστευμάτων (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

Κωδικός Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΝΟΜ423Δίκαιο Απόδειξης – Πολιτική Δικονομία ΙΙ (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ413Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (κοινό CY/GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ463Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Δικονομίας (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ469Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτ. Δικονομίας (CY)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ465Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτ. Δικονομίας (GR)Υποχρεωτικό
ΝΟΜ474 Σύνθεση Ποινικού Δικαίου και Ποιν. Δικονομίας (GR) Υποχρεωτικό
ΝΟΜ332Ποινική Δικονομία II (GR) Υποχρ. Επιλογής
ΝΟΜ417Φορολογικό Δίκαιο (CY) Επιλογής
ΝΟΜ372Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής
ΝΟΜ380Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (κοινό CY/GR) Επιλογής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού) με βαθμό τουλάχιστον 14/20 ή ισοδύναμο, ή διεθνές δίπλωμα απολυτηρίου με τουλάχιστον 26 βαθμούς, ή άλλο ισοδύναμο δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γενικά κριτήρια εισδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα των προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες σπουδές, και στην καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) ή πτυχίου αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

Πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός:

 • TOEFL – ελάχιστο αποτέλεσμα 550 (paper based) ή 213 (computer-based) ή 80 (internet based) στην εξέταση
 • IELTS – The British Council/University of Cambridge Local Syndicate’s test of Academic English, International English Language Testing System (IELTS) συνολικό βαθμό στο επίπεδο 6-6.5.
 • GCE O Level English Language με Grade C ή παραπάνω.
 • GCSE English language με Grade C ή παραπάνω.
 • CSE Grade 1 Pass in English.
 • Hong Kong Certificate of Education, English Language Syllabus B, Grade C ή ψηλότερη επίδοση.
 • Pass σε αγγλικές εξετάσεις που διοργανώνονται από φορείς όπως απαριθμούνται στην Επιτροπή εξέταση GCE.
 • Pass στο Oxford Examining Body’s English as a Foreign Language (Higher Paper).
 • Pass στο English in the Joint Matriculation Board (JMB) Test in English (Overseas) examination.
 • Συμμετοχή και επίτευξη αποδεκτού αποτελέσματος σε εξετάσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπου η αγγλική γλώσσα παρουσιάζεται σαν κύριο θέμα.
 • Μια από τις ακόλουθες εξετάσεις University of Cambridge ESOL:
 • Grade C ή ψηλότερο στο Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Grade A στο Certificate in Advanced English (CAE)

Μετά την αποδοχή, οι υποψήφιοι είναι πιθανό να συμμετέχουν σε επιπλέον μαθήματα αγγλικής γλώσσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πέτρος Μιχαηλίδης

Καθηγητής στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1958-1963) και έκαμε μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές στο Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες...

Γεώργιος Δ. Παυλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Έδρα Jean Monnet

UNESCO Chair

Συντονιστής Ελληνικής Κατεύθυνσης

Ο Δρ. Γεώργιος Παυλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Από το 2020 είναι κάτοχος Eδρας Jean Monnet που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Project: “Tracing Criminal Assets in the European Union”).

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού (DLLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Διευθυντής της Νομικής Κλινικής

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA)...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Άρτεμις Σαββίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίαςτης Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, από τον Σεπτέμβριο 2013......
Ελένη Γαβριήλ

Ελένη Γαβριήλ

Λέκτορας στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δρ. Ελένη Γαβριήλ είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από την Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Έλαβε Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό....

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Διακυβέρνησης

Έχει μακρά προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο University of Roehampton και στο University of Liverpool....

Νικολέττα Κωνσταντίνου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το City University of London το 2006. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική (LLM) από το University College London....

Ιωάννης Μπέκας

Κοσμήτορας Νομικής

Καθηγητής στο Ποινικό Δίκαιο

Ο Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......

Ιωάννης Γκουντής

Επισκέπτης Λέκτορας στο Ποινικό Δίκαιο

Ειδικός Επιστήμονας στο Ποινικό Δίκαιο

Ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Λέκτορας – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......
Μάνθος Ματθαίου

Μάνθος Ματθαίου

Επισκέπτης Καθηγητής

Πριν από το διορισμό του ως Ειδικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Δικαστηριακού Τμήματος της Δικηγορικής Εταιρείας Michael Kyprianou & Co L. L. C. στην Πάφο, ο Μάνθος Ματθαίου είχε υπηρετήσει ως Επαρχιακός και Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής για 21 συναπτά έτη...
Αναγνωρισμένο πτυχίο για άμεση εγγραφή των αποφοίτων ως ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.