Πτυχίο στη Νομική (LLB)

Το Πτυχίο Νομικής ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012, αρ. 13300/2012). Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το Κυπριακό και το Ελληνικό δίκαιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ (LLB)

The-successful-inauguration-ceremony-at-Neapolis-University-of-the-President-of-the-House-of-Representatives-of-the-Republic-of-Cyprus-Mr.-Yiannakis-Omirou

Η Νομική Σχολή απονέμει ενιαίο πτυχίο Νομικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και της κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας. Το Πρόγραμμα σπουδών ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012 αρ. 13300/2012).

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το κυπριακό και το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με το δικονομικό δίκαιο καθώς και στη συνθετική γνώση του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό, το δημόσιο διεθνές, το ιδιωτικό διεθνές και το συγκριτικό δίκαιο διδάσκονται από κοινού στους φοιτητές του κυπριακού και του ελληνικού δικαίου. Το Πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως σύμφωνο με την υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και εξοικειώνεται με την ύλη και τη λογική των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξωνικού (common law), του κυπριακού και του ελληνικού. Από νωρίς παρακολουθεί και κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα. Οι φοιτητές, προκειμένου να αποφοιτήσουν, υποχρεούνται να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (ΔΟΑΤΑΠ) ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΚΥΣΑΤΣ)

Γενικοί Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Bachelor-of-Law-LLB-Neapolis-University-in-cyprusΤο Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα). Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Το Πρόγραμμα Νομικής απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είτε εγγράφονται από το πρώτο έτος ως απόφοιτοι Λυκείου είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών και επιδιώκουν να αποκτήσουν και το πτυχίο της Νομικής από το Νεάπολις, μέσω αναγνώρισης ενός ορισμένου αριθμού μαθημάτων από τις προηγούμενες σπουδές τους (με ανώτατο όριο 60 πιστωτικές μονάδες), εφόσον τα αναγνωριζόμενα μαθήματα έχουν γνωστική συνάφεια μεταξύ τους, και η φοίτησή τους στη Νομική διαρκέσει, κατ’ ελάχιστον, τρία ακαδημαϊκά έτη.

Πτυχία, επαγγελματικά ισότιμα για την άσκηση δικηγορίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο

Ειδικοί και Απώτεροι Στόχοι του τροποποιημένου Προγράμματος

Ο φοιτητής:

 • Εξοπλίζεται με τις αναγκαίες, βασικές γνώσεις και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να κατανοεί και να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα νομοθετικά και νομολογιακά κείμενα. Παράλληλα μαθαίνει να διακρίνει την εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.
 • Μαθαίνει από το πρώτο έτος τη διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
 • Αντιλαμβάνεται τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.
 • Μαθαίνει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες δικαίου με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
 • Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης καθώς και με τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο,
 • Ασκείται στο να μπορεί νααρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.
 • Τέλος, εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τη νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.
 • Ο προηγούμενος γνωστικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός του διασφαλίζει την ικανότητα να σταδιοδρομήσει μελλοντικά ως μάχιμος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δικαστής, υπάλληλος διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκός, κ.ά.

ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ,       ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,        ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΑ
(κυπριακό και ελληνικό, ηπειρωτικό και αγγλοσαξωνικό)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 και εξής)

Το ενιαίο πρόγραμμα νομικών σπουδών περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και 16 μαθήματα επιλογής. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες, εκτός από πέντε μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες. Τα πρακτικά θέματα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες. Παράλληλα όμως με τις παραδόσεις οι φοιτητές των δύο αυτών μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δίκες, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικονικής δίκης, σε επιπλέον σεμινάρια κ.λπ. και να πιστωθούν επιπλέον 2 πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα υποχρεωτικής επιλογής και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες το εξάμηνο και καλύπτει συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους στην Ελλάδα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 18 από τα 26 υποχρεωτικά μαθήματα με εναλλακτική διδακτέα ύλη το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες προκειμένου να αποφοιτήσουν, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Είδος μαθημάτωνΑριθμός μαθημάτωνΠιστωτικές μονάδες μαθημάτωνΠιστωτικές μονάδες συνολικά
Υποχρεωτικά μαθήματα265*5+19*6+2*8155
Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής11*5=55
Μαθήματα επιλογής1616*5= 8080
240

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος έχει ως εξής:

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 • Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών γνώσεων. Η διδασκαλία των νομικών και των άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας συνδυάζεται με τηνενεργητική συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης με πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις ή εργασίες, με τη βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων διδασκαλίας, και κυρίως με την οργάνωση εργαστηρίων, φροντιστηρίων και ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων και συζητήσεων σε θεωρητικά ζητήματα.
 • Κατά τα τελευταία έτη σπουδών τα προσφερόμενα δικονομικά μαθήματα (πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία) καθώς και ταπρακτικά θέματα ιδιωτικού, δημοσίου, ποινικού και εμπορικού δικαίου παρέχουν στον φοιτητή την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσει τις γνώσεις του μέσα από την πρακτική άσκηση.
 • Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται για την καλύτερη και ευκολότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα που προσφέρει ηψηφιακή τεχνολογία (PowerPoint, Moodle, e-conference, ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, κ.ά.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως συμβαίνει συνήθως, στη μηχανική μετάδοση νομικών γνώσεων από καθέδρας. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς, να διατυπώνει νομικά επιχειρήματα ερμηνεύοντας σωστά τους κανόνες δικαίου και κυρίως να μπορεί να συντάσσει νομικά κείμενα.
 • Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος νομικών σπουδών απαιτεί ο φοιτητής να συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης μεπροσωπική και συστηματική εργασία κατ’ οίκον ή στη βιβλιοθήκη. Η ενεργητική προσωπική συμμετοχή εξοπλίζει εξάλλου τον φοιτητή με την ικανότητα να εργάζεται μόνος του, να ερευνά βιβλιογραφικές και νομοθετικές πηγές και να αποκτά γνώσεις, πέρα από αυτές που του προσφέρουν οι παραδόσεις του καθηγητή και το διδακτικό εγχειρίδιο και του έχει υποδειχτεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στέλιος Περράκης

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2020: Συντονιστής της Task Force για την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών στο Συμβούλιο της

Πέτρος Μιχαηλίδης

Καθηγητής στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1958-1963) και έκαμε μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές στο Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες...

Κωνσταντίνος ΓΕ. Αθανασόπουλος

Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΕ. Αθανασόπουλος είναι Πρόεδρος της Σχολής Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού...

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής

Συντονιστής LLM (συμβατικό και εξ αποστάσεως)

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA)...

Γεώργιος Δ. Παυλίδης

Συντονιστής Ελληνικής Κατεύθυνσης

Ο Δρ. Γεώργιος Παυλίδης είναι Επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (2013-σήμερα). Έχει εργαστεί ως ακαδημαϊκός βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Βασιλική Καψάλη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής

Η Βασιλική Καψάλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1981) και είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής (2002) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (2004) από τη Νομική Σχολή...

Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης

Λέκτορας του Εμπορικού δικαίου

Συντονιστής Moot Court – Εργαλεία Προσομοίωσης

Ο Λάζαρος Γρηγοριάδης είναι Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Αποφοίτησε το 2005 από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης...

Άρτεμις Σαββίδου

Λέκτορας στη Νομική

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Νομικής- Ποινικό Δίκαιο), από τον Σεπτέμβριο 2013......

Ιωάννης Μπέκας

Επισκέπτη Καθηγητή στο Ποινικό Δίκαιο

Ο Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Καθηγητής – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......

Ιωάννης Γκουντής

Επισκέπτη Λέκτορας στο Ποινικό Δίκαιο

Ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Λέκτορας – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......

Νικολέττα Κωνσταντίνου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στη Νομική

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το City University of London το 2006. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική (LLM) από το University College London....

Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εξ αποστάσεως LLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων

Η Δρ. Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μεταπτυχιακού τίτλου (MBL) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων.....

Ευανθία Καρδούλια

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εξ αποστάσεως LLM) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

H Ευανθία Καρδούλια είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το 2012) και Διδάκτωρ Νομικής του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.....

Ειρήνη Τσαγκαράκη

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εξ αποστάσεως LLM) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Ειρήνη Τσαγκαράκη είναι κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων (Dr.iur.) από τη Νομική Σχολή του Ludwig-Maximilians Πανεπιστημίου του Μονάχου (2012) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (2010)...
Αναγνωρισμένο πτυχίο για άμεση εγγραφή των αποφοίτων ως ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.