ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πέτρος Μιχαηλίδης

Θέση

Καθηγητής στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1958-1963) και έκαμε μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές στο Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Παρισιού, Σορβόννη (1965-1967).

Εργάστηκε ως Δικηγόρος από το 1967 έως το 1971 στην Λευκωσία και στην συνέχεια Δικαστής μέχρι τον Μάρτη του 1978 που διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης και από τον Μάιο του 1979 ανέλαβε παράλληλα και Υπουργός Προεδρίας. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος, με Προεδρικό διορισμό, για νομικά και θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως επίσης και Αν. Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Διετέλεσε Πρέσβης της Δημοκρατίας από το 1981 μέχρι το 1999 και υπηρέτησε στην Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία με παράλληλες διαπιστεύσεις στην Ισπανία, Ελβετία, Πορτογαλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Υπηρέτησε επίσης σαν μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη (Βιέννη), στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και στη Διεθνή Αντιπροσωπεία Ατομικής Ενέργειας.

Έχει εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε πλείστες όσες διασκέψεις και συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινοπολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων Διεθνών Οργανισμών και Σωμάτων. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συμμετείχε σε πλείστες όσες διασκέψεις για νομικά θέματα.

Έλαβε μέρος στις συνεδρίες για την σύσταση και συμμετείχε στις εργασίες του Δικαστηρίου Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας με έδρα τη Γενεύη, όπως επίσης και στην Διάσκεψη της Βενετίας για την Δημοκρατία δια του Δικαίου.

Είναι εκλεγμένο μέλος εξειδικευμένων Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης στον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για των Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της οποίας υπήρξε μέλος από το 1989-1995 και 1999-2011. Το 2010 εξελέγη μέλος της Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Ο κ. Μιχαηλίδης, που είναι Πρέσβης επί τιμή, δραστηριοποιείται σήμερα σαν Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος και είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου από της ίδρυσης του.

Εξέδωσε διάφορες μελέτες και δημοσίευσε άρθρα πάνω στο νομικό σύστημα της Κύπρου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι γνώστης της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής.