ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωάννης Μπέκας

Θέση

Κοσμήτορας Νομικής

Καθηγητής στο Ποινικό Δίκαιο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του έχει ανατεθεί σε προπτυχιακό επίπεδο η διδασκαλία των ποινικών μαθημάτων της Ελληνικής κατεύθυνσης σπουδών: Γενικό Ποινικό Δίκαιο Ι-Gr, Γενικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ-Gr, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο Ι-Gr, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ-Gr, Ποινική Δικονομία Ι-Gr, Ποινική Δικονομία ΙΙ/Ένδικα Μέσα-Gr, Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας-Gr και Ποινολογία-Gr και σε μεταπτυχιακό επίπεδο η διδασκαλία των μαθημάτων: Ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς και Παγκόσμια Φορολογικά πρότυπα και οικονομικό έγκλημα, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Οικονομικό Έγκλημα και Ποινική Δικαιοσύνη.
Το έτος 1974 ο καθηγητής Δρ. Μπέκας εισήχθη στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1979 με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς» (8,25), διατελώντας ταυτόχρονα και υπότροφος του Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων της φοίτησής του.
Εκλέχτηκε ομόφωνα ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Ποινικού Σπουδαστηρίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης όπου διορίστηκε το 1982 και μονιμοποιήθηκε με ομόφωνη κρίση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής το 1993.
Το 1992 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με τον βαθμό λίαν καλώς, εκπονώντας διατριβή με τίτλο «Η χρονική επέκταση ισχύος των ουσιαστικών ποινικών νόμων».