ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σύγκληση 30ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστήμιων

02/07 - 02/07 @ 10:00 - 14:00

Σύγκληση 30ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστήμιων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Την Παρασκευή 02.07.2021 θα συγκληθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η 30η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι, ο Εντιμότατος Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κος Κυριάκος Κόκκινος, ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων καθ. Σπύρος Κίντζιος,  ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)  Δρ. Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος  και ο κος Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Δντής του ΙδΕΚ.

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει αποτίμηση των  διαδικασιών υλοποίησης των ακαδημαϊκών εργασιών κατά την διάρκεια  της πανδημίας και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός και οι μέθοδοι  διεξαγωγής της ακαδημαϊκής  δραστηριότητας για το επόμενο έτος, με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία και ποιότητα και σε συνάρτηση με τα ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα και αναθεωρημένα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,  θα συζητηθούν με τον καθ. Σπύρο Κίντζιο οι περαιτέρω ενέργειες για την δημιουργία και σύσταση του ενιαίου χώρου μεταξύ των  Ελληνικών Πανεπιστημίων και της Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύοντας στην προσφορά Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αριστείας με διεθνείς δείκτες ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, με την ηγεσία του ΙδΕΚ θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα, τα οποία αναφέρονται στην συμμετοχή και κρίσιμη συμβολή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ερευνητικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA) για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Details

  • Date: 02/07 - 02/07
  • Time: 10:00 - 14:00