ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρήστος Λεμονάκης

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Διοίκηση ΜΜΕ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο