ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρυσόστομος Τρύφωνος

Θέση

Σχεδιαστής Προγραμμάτων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

O Χρυσόστομος Τρύφωνος έχει σπουδές στη Φιλολογία με ειδίκευση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Εργάστηκε ως συνεργαζόμενο προσωπικό στο Ίδρυμα Βούρος – Ευταξίας στην Αθήνα, όπου ήταν υπεύθυνος διαχείρισης του ιστορικού αρχείου του ιδρύματος, ενώ ταυτότχρονα συμμετείχε στην διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.   Έχει αναλάβει τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.  Έχει εμπειρία από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς διετέλεσε συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας», ως εκπρόσωπος στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, και υπεύθυνος διοικητικών υπηρεσιών του Pafos Innovation Institute.