ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δημήτρης Γεωργίου

Θέση

Επισκέπτης Λέκτορας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δημήτρης Γεωργίου κατέχει τον τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή Demetris από το 2012. Μεταξύ των ετών 2004 – 2008 φοίτησε στο πανεπιστήμιο Κύπρου και τα επόμενα τέσσερα έτη έκανε την ειδίκευση του στη Price Waterhouse Coopers όπου και κατάφερε να γίνει μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλλίας (ICAEW) και ακολούθως του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Από το 2019 ο Δημήτρης έχει το δικό του γραφείο και προσφέρει λογιστικές, ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ντόπιες και ξένες εταιρείες. Προσφέρει επίσης ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διεξάγει ειδικές έρευνες σε υποθέσεις που έχουν σχέση με εταιρικό οικονομικό έγκλημα.