ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βορτελίνος Δημήτριος

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο