ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νίκος Σχοινιωτάκης

Θέση

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Νίκος Σχοινιωτάκης κατέχει Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει σπουδές στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Marketing και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει εξειδικευτεί σε θέματα ψηφιακού marketing, διαχείρισης πολυμέσων, χρηματοοικονομικής, αναδιάρθρωσης και οργάνωσης επιχειρήσεων,  λαμβάνοντας σχετικές πιστοποιήσεις.

Έχει εργαστεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε διάφορες θέσεις ευθύνης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας για πάνω από 15 έτη, καθώς και ως σύμβουλος επιχειρήσεων  σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες στην Ελλάδα  με εξειδίκευση στην αναδιάρθρωση και οργάνωση των επιχειρήσεων. Συμμετείχε σε projects ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και είχε αναλάβει τη δημιουργία και την προώθηση των αντίστοιχων έργων. Ασχολείται με θέματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακού marketing, startups, εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin-off) και αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι επισκέπτης καθηγητής, επιστημονικός Συνεργάτης και μεταδιδακτορικός υπότροφος για πάνω από 15 έτη σε πανεπιστήμια στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα και βιβλία σε θέματα ψηφιακού marketing και χρηματοοικονομικής