ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θράσος Μαλλουρίδης

Θέση

Επισκέπτης Καθηγητής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Θράσος Μαλλουρίδης κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο του εγκεκριμένου λογιστή αφού είναι μέλος του ACCA και του ΣΕΛΚ και εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος του τμήματος φορολογίας. Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Warwick το 2003 με δίπλωμα στη λογιστική και χρηματοοικονομικά και ακολούθως έκανε την ειδίκευση του εργαζόμενος στη KPMG. Ως μέλος των ACCA και ΣΕΛΚ ΕΡΓΟΔΟΤΉΘΗΚΕ από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών ως ανώτερο στέλεχος και όπου ανάμεσα στα κύρια καθήκοντα του ήταν ο διαχειριστικός έλεγχος συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων συνεταιρισμών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Από το 2015 εργοδοτείται από το τμήμα φορολογίας και ανάμεσα στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται ειδικοί έλεγχοι που αφορούν εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

Τα τελευταία χρόνια διδάσκει μαθήματα για τις επαγγελματικές εξετάσεις των ACCA με εξειδίκευση στη φορολογία, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχο. Είναι επίσης μέλος της ομάδας που διόρισαν οι ACCA για να βαθμολογεί την επαγγελματική εξέταση P6, Προχωρημένη Φορολογία.