ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Σεμινάριο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών του φοιτητικής κοινότητας  

December 19, 2022

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος εστιάζοντας στην σημασία της ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, διοργάνωσε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 σεμινάριο με ομιλητή τον κο Μάριο Μελανίδη, ανεξάρτητο Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο εξαίρετος ομιλητής διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μέλη του προσωπικού Οργανισμών και Επιχειρήσεων καθώς και για διευθυντικά στελέχη αυτών,  ενώ παράλληλα ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό και με τον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της απόδοσής του.

Το σεμινάριο στόχευσε στην εξοικείωση και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ουσών  φοιτητών/τριών σχετικά με μεθόδους και τις διαδικασίες αποτελεσματικής προώθησης των προσωπικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη) στην αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιεί μια σειρά σεμιναρίων και διαλέξεων στοχεύοντας στη βελτίωση και ενδυνάμωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) καθώς και την απόκτηση περαιτέρω γνώσης για την επιτυχή ένταξη και τη συνεχή ανέλιξη των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στις σύνθετες αγορές εργασίας του 21ου αιώνα.

LATEST NEWS