ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Συμμετοχή του Καθηγητή Δικαίου Τσερκέζου στο Συνέδριο Έρευνας και Καινοτομίας στον Τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας

June 10, 2024

Ο δρ. Δικαίος Τσερκέζος, Καθηγητής στην Οικονομετρία και Οικονομική Πληροφορική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, συμμετείχε στο Συνέδριο Έρευνας και Καινοτομίας στον Τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου στα γραφεία του ΚΕΒΕ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο καθηγητής Τσερκέζος παρουσίασε μελέτη με τίτλο “Τρωτότητα-(Α)Τρωτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας”. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις δυνατότητες που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της ασφάλειας, αναδεικνύοντας κρίσιμες πτυχές της εθνικής άμυνας και προτείνοντας καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας.

Η παρουσίαση του καθηγητή Τσερκέζου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτέλεσε αφορμή για γόνιμες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Η συμβολή του στο συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

LATEST NEWS

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη υποστήριξη του για την διοργάνωση του 14ο Συμποσίου του Space Syntax στην Κύπρο,...

July 8, 2024