ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά

September 10, 2021

του Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου, Δικαίου Τσερκέζου

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αρνητικοί στην αξιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει όμως ήδη ένα ιστορικό που θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την νέα γενιά είναι μια παλαιά υπόθεση. Εντάσσεται μέσα σ ένα κύκλο προσπαθειών αξιοποίησης των χρηματιστηριακών αγορών για να βοηθήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένας κύκλος ατέρμονων συζητήσεων και αποτυχημένων υλοποιήσεων που τελικά εκτός του ότι ζημίωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία μείωσαν και την αξιοπιστία τέτοιων μεταρρυθμίσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αρνητικοί στην αξιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει όμως ήδη ένα ιστορικό που θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί. Αυτό το ιστορικό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα στα περιορισμένα πλαίσια μιας δημοσιογραφικής παρουσίασης. Χρησιμοποιήσαμε την περίπτωση του μετοχικού χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δημιουργήθηκε πλήρως το 2000 και ίσως λίγο νωρίτερα. Τότε που τα ασφαλιστικά ταμεία προσπάθησαν να στηρίξουν το παραπαίων Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας. Στο Σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζουμε το μετοχικό Χαρτοφυλάκιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δηλαδή τις μετοχές του χαρτοφυλακίου και τις σταθμίσεις του ,τον Ιανουάριο του 2000.

Μία αξιολόγηση του Χαρτοφυλακίου

Στο Χρονοδιάγραμμα 1 παρουσιάζουμε την διαχρονική εξέλιξη των τιμών των επιμέρους μετοχών και του χαρτοφυλακίου με βάση το 100, από τον πρώτο μήνα του 2001.

Επιπλέον παρουσιάζουμε και την τιμή του επιτοκίου δανεισμού. Είναι εμφανές ότι η αξία του χαρτοφυλακίου με βάση τον πρώτο μήνα του 2001 (διακεκομμένη κίτρινη γραμμή) έχει υποστεί ζημιές για μια σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο.

Οι εναλλακτικές επιλογές

Σ ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικό ρόλο εκτός των άλλων έχει η επιλογή των τίτλων (μετοχές στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο). Στην επιλογή πρέπει να συμμετέχουν και εναλλακτικές επιλογές που επιλέξαμε να είναι οι δείκτες μιας σειράς αξιόπιστων διεθνών χρηματιστηρίων: DOW, SP, CAC, IBEX, HANGSENG και NIKEY.

Ένα χαρτοφυλάκιο με αυτές τις εναλλακτικές επιλογές συγκρίνεται με την αξία του χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού οργανισμού στο Χρονοδιάγραμμα 2. Μπορεί και τα δυο να καταλήγουν κάποια στιγμή στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά ακολουθούν διαφορετική διαδρομή. Και η διαδρομή αυτή είναι πάντοτε σημαντική.

Η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου

Μια άλλη η συνισταμένη στην δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου είναι η διαδικασία της διαχείρισης του. Και πάλι εκ των ‘υστέρων’ κάναμε μια διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού ταμείου με μια τεχνική που συνήθως αξιοποιούν οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές. Έστω και αν δεν την εμπιστευόμαστε ως τεχνική διαχείρισης τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης δίνονται στον Πίνακα 1.

Αυτό που προκύπτει από τον Πίνακα 1, είναι ότι αν τοποθετούσαμε 1000 μονάδες , με αυτή την διαχείριση θα μπορούσαμε να είχαμε κέρδος 486,515 μονάδες.

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι η ανάλυση μας είναι μια εκ των ‘υστέρων’ ανάλυση. Είναι περισσότερο μια ανάλυση διδακτικού χαρακτήρα. Σίγουρα κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει με επιτυχία τις εξελίξεις για να επιλέξει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Μην ξεχνάτε επιπλέον, για να μην αδικούμε κανένα, ότι οι τότε διαχειριστές δεν μπορούσαν να κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές του χαρτοφυλακίου και ότι οι επιλογές των τίτλων του χαρτοφυλακίου ήταν δεσμευτικές.

Από την παρουσιασθείσα ιστορική ανάλυση έστω και εκ των ‘υστέρων’ προκύπτει η ανάγκη εναλλακτικών επιλογών και η ελευθερία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αρνητικοί στην αξιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρειάζεται οι επιλογές των τίτλων και οι διαχειρίσεις των ειδικών σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια να κάνουν χωρίς εμπόδια εκείνες τις επενδυτικές επιλογές και κινήσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων.

*Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις της Πάφου

LATEST NEWS

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, υπέγραψε  Μνημόνιο Συνεργασίας με το γραφείο «ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ Αρχιτέκτονες...

December 7, 2021

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.