ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Ιστορία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών  Σπουδών

January 18, 2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών  Σπουδών

για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών  και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 -2022.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή για πτυχιούχους Φιλοσοφικών, Νομικών και Παιδαγωγικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, και άλλων παρεμφερών Σχολών και Τμημάτων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εισδοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία έχουν επίσης οι πτυχιούχοι και άλλων ειδικοτήτων για εξειδίκευση στην Ιστορία της Επιστήμης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, γραφείο αρ. 217, αρ. τηλ. (+357)26843303 ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων [email protected] και  [email protected] ) μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών
  3. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier). Επίσης, μπορούν να  υποβάλουν αίτηση έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2022 (ώρα 23:59’) ηλεκτρονικά.

Την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.nup.ac.cy/gr/form/

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ιστορία είναι τρία (3) πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες).  Στα δύο πρώτα εξάμηνα διδάσκονται ανά τρία μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων του Προγράμματος. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία είναι δομημένο με έναν πρωτοποριακό τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι υποψήφιοι. Βασικός του στόχος είναι η μελέτη και η προβολή της Τοπικής Ιστορίας.

Πάφος, 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών

Καθηγητής  Γιώργος Γεωργής

LATEST NEWS

Στα πλαίσια συνεργασίας φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Νομικής, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στο Digital Democracy Hackathon. Το Digital Democracy Hackathon έχει...

May 5, 2022

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.