ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ)

January 10, 2023

Σημαντικό πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος εκπροσωπούμενο από τον Καθ. Παντελή Σκλιά, Πρύτανη και τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ), εκπροσωπούμενο από τους κους Κυριάκο Τσιουπανή, Προέδρο του Δ.Σ και Νικόλαο Νικολαΐδη, Δντή του Οργανισμού.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας είναι ο μεγαλύτερος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Νεολαίας στην Κύπρο. Αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα των 50 αναγνωρισμένων Κέντρων Νεότητας, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Κύπρο και ιδρύθηκε το 2008, προκειμένου να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού των Κέντρων Νεότητας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο Οργανισμών και της κοινής προσπάθειας για προώθηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας στα πλαίσια των θεμάτων της νεολαίας και της γενικότερης κοινωνικής προσφοράς τους προς την κοινωνία των πολιτών, ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική συνεργασία τους με κοινές επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με την παροχή Συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών και δημοσιεύσεων, με την κοινή δημιουργία, συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε και την συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

LATEST NEWS

📌Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, στο Πολυδύναμο Κέντρο Πισσουρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, παρουσίασαν...

February 26, 2024

Το Εργαστήριο Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, στα πλαίσια των μαθημάτων Building Components και Construction Materials που διδάσκονται από τους Δρ....

February 23, 2024