ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP)

February 12, 2021

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έγινε δεκτό ως μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP) για δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας.

Το NetWorld2020 έχει σήμερα περισσότερα από 900 μέλη και όλα τα μέλη μπορούν να επηρεάσουν την ερευνητική κατεύθυνση που σχετίζεται με μελλοντικά συστήματα επικοινωνίας.

Συγκεντρώνει τους σημαντικούς δρώντες στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, όπως ηγέτες της βιομηχανίας, καινοτόμες ΜΜΕ και κορυφαία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με αποστολή την ανάπτυξη πολιτικής για τεχνολογικά, ερευνητικά και κοινωνικά θέματα. Η πλατφόρμα έχει σαν στόχο την εποικοδομητική συζήτηση για προβλήματα με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον πολιτικό και δημόσιο τομέα, τη δημιουργία στρατηγικής έρευνας και καινοτομικής ατζέντας για την Ευρώπη στον τομέα των δικτύων επικοινωνίας και την ενισχύση της Ευρώπης στην τεχνολογία δικτύωσης.

Επίσης, Το NetWorld2020 σχετίζεται στενά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαικής Ένωσης που αφορα τις δράσεις προς ενίσχυση των υποδομών 5G στο Δημόσιο και Ιδιωτικού Τομέα (5G PPP). Το 5G PPP είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας ΤΠΕ (κατασκευαστές ΤΠΕ, φορείς τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών, ΜΜΕ και Ερευνητικά Ιδρύματα).

Η συμμετοχή  του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ως μέλους αυτής της πλατφόρμας είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο αναδεικνύει την δυναμική του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη  περαιτέρω δεσμών σε αυτόν τον τομέα και στην δημιουργία  συνεργιών  μεταξύ άλλων μελών  αποφέροντας αμοιβαία οφέλη για την πρόοδο της έρευνας και της κοινωνίας της καινοτόμου γνώσης. rther develop liaisons in this field and to create  synergies among other members offering mutual benefits for the advancement of research and innovative knowledge society.

LATEST NEWS

Στο πλαίσιο της συνεχούς στόχευσης στην αριστεία  των παρεχομένων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προς την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητά του,  έχει αναπτυχθεί και διευρύνεται...

July 30, 2021

Η Νομική Κλινική της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου «Νεάπολις» αποτελεί μια πρωτοτυπία για τα κυπριακά δεδομένα προσφέροντας μια έξω-ακαδημαϊκή (extracurricular) αλλά πρωτίστως επιστημονική δραστηριότητα  για...

July 30, 2021

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.