Θεολογικων Σπουδων

Μεταπτυχιακά

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μεταπτυχιακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • EN
  • GR
+357 26 84 33 00 OR APPLY ONLINE

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο: *

Ταχυδρομική Διεύθυνση: *

Τηλέφωνο:

Email: *

Πρόγραμμα ενδιαφέροντος

a. Προπτυχιακό

b. Μεταπτυχιακόcaptcha

Πτυχίο στην Ψυχολογία

Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος; Σας έτυχε ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε μια λέξη την οποία γνωρίζετε πολύ καλά; Ορισμένα... Read More | Share it now!

 

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

  • Μαθήματα Κορμού
  • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Μαθήματα Επιλογής
  • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
  • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις για το όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (βάθους) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική.

Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, τα οποία αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ).

Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Σκοπός της Πρακτικής άσκησης είναι να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους δουλεύοντας με ανθρώπους σε διάφορα πλαίσια με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης (ΚΕ.Ψ.Υ.Α) του Πανεπιστημίου, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κυβερνητικούς οργανισμούς, και / ή στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου. Η πρακτική άσκηση θα διεξάγεται υπό την εποπτεία του προσωπικού του Προγράμματος Ψυχολογίας.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια εισδοχής
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Μετά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει μια εις βάθος κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας πάνω στο ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, θα έχουν μια σφαιρική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα ενισχύσει τις μελλοντικές προοπτικές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ένα πτυχίο στην Ψυχολογία σου ανοίγει πολλές επαγγελματικές κατευθύνσεις. Αρχικά, το πτυχίο Ψυχολογίας παρέχει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το ξεκίνημα μιας σταδιοδρομίας σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς: τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την έρευνα και ανάλυση αγοράς, την επικοινωνία, τους τομείς προαγωγής υγείας, καθώς και σε θέσεις συμβούλων σε θέματα διαχείρισης.

Για να εργαστείς ως επαγγελματίας Ψυχολόγος χρειάζεται να συνεχίσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε εξειδικευμένους τομείς, όπως το MSc στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μεταπτυχιακές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σπουδές στην Ψυχολογία που προσφέρονται από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.

 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες χρειάζεται να ανταποκριθούν σε όλες στις απαιτήσεις του Πτυχίου στην Ψυχολογία . Όλοι οι φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Ψυχολογίας πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο σύνολο μαθημάτων σε 8 εξάμηνα.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Έτος: 1 Εξάμηνο : 1

ΨΥΧ100Εισαγωγή στην Ψυχολογία6
ΨΥΧ101Εξελικτική Ψυχολογία I5
ΨΥΧ203Θεωρίες Προσωπικότητας6
ΨΥΧ105Συμβουλευτική Ψυχολογία I5
ΠΕΠΣ101 Πληροφορική (Γενικής Παιδείας)3
ΓΕΕΔ199Ξένη Γλώσσα I (Γενικής Παιδείας)5
30

Έτος: 1 Εξάμηνο : 2

BUSN200Αρχές Μάρκετινγκ (Γενικής Παιδείας)6
ΨΥΧ103Ψυχολογία Κινήτρων6
ΨΥΧ106 Κλινική Ψυχολογία I6
ΨΥΧ104Εκπαιδευτική Ψυχολογία I6
ΓΕΕΔ102Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Γενικής Παιδείας)3
ΓΕΕΔ299Ξένη Γλώσσα II (Γενικής Παιδείας)3
30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 3

ΨΥΧ206Κλινική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ201Εκπαιδευτική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ107 Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία5
ΨΥΧ108 Γνωστική Ψυχολογία I5
ΓΕΕΔ104Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία (Γενικής Παιδείας)3
ΨΥΧ102Κοινωνική Ψυχολογία I5
30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 4

ΨΥΧ205Συμβουλευτική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ207 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία6
ΨΥΧ208Μαθησιακές Δυσκολίες6
ΨΥΧ202Κοινωνική Ψυχολογία II6
BUSN201 Οργανωτική Συμπεριφορά (Επιλογής)6
30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 5

ΨΥΧ301Περιβαλλοντική Ψυχολογία6
ΨΥΧ302 Οργανωτική Ψυχολογία6
ΨΥΧ303Ψυχολογικές Μετρήσεις 6
ΨΥΧ210 Θέματα Πολυπολιτισμικότητας (Επιλογής)6
ΨΥΧ308Πολιτική Ψυχολογία (Επιλογής)6
30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 6

ΨΥΧ305 Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς6
ΨΥΧ304Εξελικτική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ306Στατιστική6
ΨΥΧ307Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας 6
ΨΥΧ209Δικανική Ψυχολογία (Επιλογής)6
30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 7

ΨΥΧ401Ψυχολογία της Επικοινωνίας (ή Διπλωματική)6
ΨΥΧ408Γνωστική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ404Πρακτική Άσκηση6
ΨΥΧ402Ψυχολογία της Υγείας6
ΨΥΧ403Ψυχολογία της Γλώσσας6
30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 8

ΨΥΧ405Ψυχοφαρμακολογία6
ΨΥΧ406Νευροψυχολογία6
ΨΥΧ407Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας6
ΨΥΧ410Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (ή Διπλωματική)6
ΨΥΧ409Ψυχολογία της Ανάγνωσης6
30
240

 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Πτυχίου στην Ψυχολογία