Close

Mεταπτυχιακό στην Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, για φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εξερεύνηση των χαρακτηριστικών της κινούμενης εικόνας για προσωπική, ακαδημαϊκή, ή επαγγελματική πρόοδο. Το Πρόγραμμα υπάγεται στη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών με στόχο να εμβαθύνει τον τομέα των τεχνών του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Αυτός είναι και ο λόγος που απευθύνεται σε μια νεοφανή κοινότητα ανεξάρτητων κινηματογραφιστών με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα, ένα αμάλγαμα ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής έρευνας με κοινό χαρακτηριστικό τη ψηφιακή οπτικο-ακουστική παραγωγή. Προτείνει ένα ευέλικτο μοντέλο που συνδυάζει ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και μαθητεία μέσω πρακτικής εφαρμογής, ώστε να προετοιμάσει τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές στο χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, της σύγχρονης τέχνης και της εκπαίδευσης.

Για την επιτυχή προετοιμασία των αποφοίτων, με σκοπό να διεκδικήσουν πρωταρχικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής οπτικο-ακουστικού περιεχομένου, το Πρόγραμμα σπουδών παρέχει σφαιρική κατανόηση μιας γκάμας πρακτικών ικανοτήτων σχετικών με τη ψηφιακή κινηματογραφική παραγωγή, και εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις σχετικές με την εφαρμογή επαγγελματικών τακτικών και επίκαιρων μοντέλων χρηματοδότησης, αλλά και σχεδίων διαχείρισης και διανομής μιας ψηφιακής παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα σύνθετο μοντέλο διδασκαλίας που συνδυάζει ακαδημαϊκές διαλέξεις, σεμινάρια, ερευνητικά εργαστήρια, πρακτική παραγωγή, κινηματογραφικές προβολές και παρουσιάσεις της δουλειάς των φοιτητών για κριτική. Κινηματογραφιστές και επαγγελματίες τόσο από τον Ευρωπαϊκό όσο και τον Διεθνή χώρο της παραγωγήςφιλοξενούνται συχνά στα πλαίσια του προγράμματος για δημιουργία και εγκαθίδρυση οργανικών δεσμών με τη βιομηχανία μελλοντικής εργοδότησης των αποφοίτων.

Αυτή η ευελιξία επιτρέπει και την προσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή, με στόχο την καλλιέργεια εξειδικευμένων πρακτικών ικανοτήτων υπό την επίβλεψη έμπειρων ακαδημαϊκών αλλά και μαθητεία με επαγγελματίες κινηματογραφιστές. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα ουσιαστικό στοιχείο για το βιογραφικό κάθε φοιτητή: τη Διπλωματική Οπτικο-ακουστική Παραγωγή – ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία μικρού μήκους, είτε ψηφιακή παραγωγή για τις ανάγκες καλλιτεχνικού έργου, είτε άλλης μορφής ψηφιακό περιεχόμενο, που αναδεικνύει το προσωπικό όραμα και εξυπηρετεί μελλοντικές ανάγκες των αποφοίτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο δίνει το δικαίωμα σε κάθε απόφοιτο να συνεχίσει την περαιτέρω ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του πορεία σε ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Παραγωγές στα πλαίσια των μαθημάτων -και ιδιαίτερα η Διπλωματική Οπτικο-ακουστική Παραγωγή- εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν τη δημιουργική διάσταση ενός βιογραφικού, ενώ θέτουν και τα θεμέλια για τη συνέχεια ερευνητικού έργου με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου ή για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης.

Απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν εργοδότηση στον επεκτεταμένο χώρο της δημιουργικής και πολιτισμικής βιομηχανίας: κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή, ψυχαγωγία και διαφήμιση, ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, σύγχρονη τέχνη, υπολογιστές και επιστήμες πληροφορίας, εναλλακτικές πλατφόρμες ενημέρωσης και κατανάλωσης περιεχομένου, εκπαίδευση, δημιουργία ψηφιακού αρχείου, μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο μεταπτυχιακός τίτλος MA in Digital Video Production αποτελεί ένα ευέλικτο και προαπαιτούμενο διεπιστημονικό προσόν για συνέχιση των σπουδών, με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σε ένα μεγάλο φάσμα ακαδημαϊκών ειδικοτήτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που συνδυάζει τις αναλυτικές γνώσεις ιστορίας και θεωρίας των κινηματογραφικών σπουδών με την ερευνητική και πρακτική διάσταση που χαρακτηρίζουν το αναπαραστατικό αυτό μέσο. Στα πλαίσια της πρακτικής έρευνας γίνεται σε βάθος διερεύνηση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα τεχνολογικά και αισθητικά μέσα της ψηφιακής παραγωγής. Έτσι, κατά τα αρχικά στάδια του Προγράμματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με ερευνητικές μεθόδους που σχετίζονται με την κινούμενη εικόνα με σκοπό την ανάπτυξη και χρήση των θεωρητικών και αισθητικών εργαλείων που θα προκύψουν, για τις ανάγκες δημιουργίας αυτόνομου έργου κατά τις παραγωγές στα πλαίσια των μαθημάτων αλλά και της Διπλωματικής Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο. Ξεκινώντας από τα αρχικά στάδια της πρότασης για σενάριο, αιτήσεις για χρηματοδότηση, οργάνωση παραγωγής, και την ομαδική εργασία για τις ανάγκες παραγωγής και μετα-παραγωγής, οι φοιτητές του προγράμματος αποκτούν βασικές οργανωτικές και κριτικές ικανότητες, και γνωρίζουν τον εξειδικευμένο χειρισμό των τεχνικών μέσων για ψηφιακή παραγωγή ταινιών μικρού μήκους. Η τριβή με τη δημιουργική διαδικασία της κινηματογραφικής παραγωγής και η ανάπτυξη ενός ιστορικού, θεωρητικού και αισθητικού πλαισίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών εξοπλίζει τον απόφοιτο του Μεταπτυχιακού με γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει μελλοντικά σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια Σπουδών

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών

Πτυχίο

Master of Arts (MA) in Digital Video Production

Πιστωτικές μονάδες ECTS

90 πιστωτικές μονάδες ECTS για ολοκλήρωση του Προγράμματος

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλική Γλώσσα διδασκαλίας

Η ιδέα του Ολοκληρωμένου Κινηματογραφιστή

 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προάγει την ανάπτυξη του συνόλου των βασικών δεξιοτήτων ψηφιακής κινηματογράφησης, στο πλαίσιο σύγχρονων κινηματογραφικών τεχνολογιών και επίκαιρων μοντέλων παραγωγής/διανομής.
 • Η καίρια και συνεχής προσαρμογή της οικονομίας κινηματογραφικής παραγωγής απαιτεί και τα ανάλογα ενημερωμένα μοντέλα ανεξάρτητης χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής. Ο νέος επαγγελματίας του χώρου της ψηφιακής παραγωγής πρέπει να έχει σφαιρική και ολοκληρωμένη κατανόηση όλου του φάσματος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα στάδια μιας παραγωγής: κατάρτιση προϋπολογισμού, εξασφάλιση χρηματοδότησης, διαχείριση της εταιρείας παραγωγής, τεχνική κατάρτιση και αισθητική, διαφημιστικές ικανότητες, και τέλος, νομική εξασφάλιση αδειών.
 • Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο του Πανεπιστημίου Νεάπολις προσδοκεί να ενσωματώσει όλα τα πιο πάνω βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής παραγωγής στην ιδέα ενός σύγχρονου πολυμαθή δημιουργού, του ολοκληρωμένου Κινηματογραφιστή.

Στόχοι του Προγράμματος:

 1. Παρέχει στους φοιτητές ένα πυρήνα τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή οποιασδήποτε ψηφιακής ταινίας.
 2. Παρέχει στους φοιτητές δεξιότητες που απαιτούνται για την προετοιμασία, την οργάνωση, τον προϋπολογισμό, και σχεδιασμό της ανάπτυξης της κάθε ταινίας με τον πλέον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
 3. Παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία για να δημιουργήσουν ιστορίες που θα προσαρμόζονται στην οπτική γλώσσα των ψηφιακών ταινιών με στόχο την ανάπτυξη προσωπικού ύφους.
 4. Αναλύει ιστορικά και επίκαιρα μοντέλα της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της ψηφιακής παραγωγής.
 5. Κατασκευάζει δημιουργικά πλαίσια κριτικής σκέψης και πρακτικής έρευνας μέσα από εργαστηριακή και ομαδική εργασία.
 6. Παρουσιάζει ένα γλωσσάριο ορολογιών για τις ανάγκες της επαγγελματικής ή καλλιτεχνικής Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο.
 7. Προάγει οργανωτικές ικανότητες και σωστές δεξιότητες ανάπτυξης και δομής ταινιών και ενθαρρύνει τη δημιουργική φύση των σπουδαστών.
 8. Παρέχει στους φοιτητές τεχνικές γνώσεις για τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και μοντάζ ήχου, για τη δημιουργία προσωπικού έργου.
 9. Να διευρύνει και εμβαθύνει την κατανόηση των τρεχόντων πρακτικών προς τη δημιουργία ψηφιακού βίντεο για τις ανάγκες της παραγωγής.
 10. Παρέχει στους φοιτητές κατανόηση των μηχανισμών που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στη διεθνή βιομηχανία κινηματογράφου ώστε να ακολουθήσουν τη δική τους ανεξάρτητη δημιουργική σταδιοδρομία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής αναμένεται:

 • να σκέφτεται με κριτικό, δημιουργικό πνεύμα και να γνωρίζει τη μεθοδολογία και τις τεχνικές ικανότητες για χειρισμό των τεχνολογικών μέσων αλλά και του λογισμικού που σχετίζονται με τα διάφορα στάδια παραγωγής ψηφιακού βίντεο.
 • να κατανοεί τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία του κινηματογράφου γενικότερα.
 • να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις τεχνικές γνώσεις του για τα τρέχοντα συστήματα και τεχνολογίες ψηφιακού κινηματογράφου.
 • να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί κριτικά και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής κινηματογράφησης.
 • να έχει αναπτύξει ηγετικές ικανότητες που θα του επιτρέπουν να ηγηθεί μιας ομάδας παραγωγής σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • να αποκτήσει εμπειρία από την εφαρμογή τεχνικών και θεωρητικών μεθόδων για την έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μοντέλα παραγωγής.
 • να κατανοεί τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης μιας ψηφιακής παραγωγής, από την σχεδίαση μέχρι και την διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
 • να αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτόνομη μάθηση.
 • να αναπτύξει ικανότητες επικοινωνίας μέσω ομαδικής εργασίας.

Προοπτικές για Διεπιστημονική Μάθηση και Έρευνα

 • εκθέτει τους φοιτητές σε διεπιστημονικές ερευνητικές μεθοδολογίες, φανερώνοντας καινούργιες πολυδιάστατες οπτικές για την κατανόηση χωρικών αναπαραστατικών φαινομένων.
 • εισάγει πίκαιρες και δημιουργικές μεθόδους οπτικής έρευνας για τις ανάγκες του σχεδιασμού σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών.
 • επιδιώκει τη διάδραση με εξωακαδημαϊκούς χώρους και οργανισμούς για τις ανάγκες της έρευνας και παραγωγής, και προάγει τη δημιουργία δεσμών και συνεργειών με πολιτισμικά και δημιουργικά κοινωνικά σύνολα της πόλης της Πάφου, της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
 • παρέχει στους απόφοιτους της σχολής Αρχιτεκτονικής την ευκαιρία να ακολουθήσουν εναλλακτικά ερευνητικά ενδιαφέροντα και να διευρύνουν τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους ενασχόλησης, σε τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης έρευνας και πρακτικής καινοτομίας, όπως: αρχιτεκτονική ψηφιακή αναπαράσταση, υπολογιστική ανάλυση εικόνας, παραγωγής μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο είναι η εξής:

CodeCourse TitleECTS

Semester: 1

DVP301DIGITAL VIDEO STUDIO I10.0
DVP302PRE-PRODUCTION I5.0
DVP302POST-PRODUCTION LAB I5.0
DVP304SCREENWRITING I5.0
ELECTIVE5.0
30.0

Semester: 2

DVP305DIGITAL VIDEO STUDIO II10.0
DVP306PRE-PRODUCTION II5.0
DVP307POST PRODUCTION LAB II5.0
DVP308SCREENWRITING II5.0
ELECTIVE5.0
30.0

Semester: 3

DVP313THESIS FILM VIDEO PROJECT30.0
90.0

Electives for Semester 1 & 2

DVP309CONTEMPORARY FILM: A THEORY, A HISTORY, A FLOOD5.0
DVP310EXPERIMENTAL STRATEGIES5.0
DVP311LANDSCAPE CINEMATOGRAPHY5.0
DVP312DOCUMENTARY STRATEGIES5.0
DVP313ARCHITECTURE OF CINEMATIC TIME5.0
DVP314INTERNET STRATEGIES & MULTIMEDIA FUNDAMENTALS5.0

MA – Digital Video Production (Requirements)

Number of courses

ECTS

Compulsory Courses

8

50

Elective Courses

2

10

Final Digital Thesis Video

1

30

 

Total ECTS

90

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο Mεταπτυχιακό στην Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο

Για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο ο/η υποψήφιος/α πρέπει να συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Αίτηση και να προσκομίσει ένα (προαιρετικό) δημιουργικό πορτφόλιο (creative portfolio). Πρέπει επίσης να κατέχει τελικό Πτυχίο σε σχετικό πεδίο σπουδών από εγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι για το Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση (διαθέσιμη και ηλεκτρονικά)
 2. Πιστοποιημένα αποτελέσματα για τις εξετάσεις που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης και τυχών έγγραφα προς υποστήριξη της Αίτησης που θέλει να υποβάλει ο υποψήφιος.
 3.  Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας.
 4. Πιστοποιημένα αντίγραφα ακαδημαϊκών πτυχίων ή άλλων διπλωμάτων.
 5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, μία εκ των οποίων από ακαδημαϊκό που γνωρίζει την ακαδημαϊκή έρευνα του υποψηφίου.
 6. Μια επιστολή ένδειξης ενδιαφέροντος για συνέχιση ακαδημαϊκών σπουδών. Η επιστολή πρέπει να παρουσιάζει με ώριμο και ξεκάθαρο τρόπο εκείνα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που τον κάνουν κατάλληλο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αλλά και τους λόγους που ο υποψήφιος θέλει να σπουδάσει στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψηφιακής Παραγωγής Βίντεο (να μην υπερβαίνει τις τρεις δαχτυλογραφημένες σελίδες). Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται περιλαμβάνουν: το ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό ιστορικό, δημιουργικό ή/και ερευνητικό έργο, επίκαιρες αναφορές και πηγές επηρεασμού, και το προσωπικό δημιουργικό όραμα του υποψηφίου.
 7. Δείγμα δημιουργικής Γραφής. Μικρό Σενάριο, ή Ποίηση, ή Μικρά Αφηγήματα (να μην υπερβαίνουν τις 20 δαχτυλογραφημένες σελίδες) [προαιρετικό, αλλά θα ληφθεί υπόψη ως προτέρημα].
 8. Δημιουργικό Πορτφόλιο [προαιρετικό, αλλά θα ληφθεί υπόψη ως προτέρημα]. Δείγμα(τα) προηγούμενης καλλιτεχνικής δουλειάς, όπως: ψηφιακό βίντεο μέχρι 10 λεπτά (αποκλείονται μικρά διαφημιστικά βίντεο παραγωγής). Γίνονται δεκτές σκηνές από παραγωγές μεγαλύτερης διάρκειας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Δημιουργικό Πορτφόλιο (Creative Portfolio) στη παρακάτω διεύθυνση:

Digital Video Production Programme Admissions Office Neapolis University Pafos 2 Danais Avenue, 8042 Pafos, Cyprus Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να σταλεί στο ηλ. Ταχυδρομείο: admissions@nup.ac.cy