ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ανδρέας Συμεού

Θέση

Επισκέπτης Καθηγητής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο
  • Σπουδές στην ανώτερη εκπαίδευση: LLB του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, MSc στις εκτιμήσεις ακινήτων του Πανεπιστημίου του Reading, μέλος του RICS και του ΕΤΕΚ στον τομέα  εκτίμησης ακινήτων.
  • Ιστορικό απασχόλησης: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (1.12.1971-28.2.2011)-  αφυπηρέτησα με τον βαθμό του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού.
  • Άλλες δραστηριότητες: Μέλος ή επικεφαλής, (Απρίλιος 2008- Μάρτιος 2012 και Απρίλιος 2014- Αύγουστος 2015) της ομάδας εργασίας περιουσιακού στις συνομιλίες που διεξήχθησαν για επίλυση του Κυπριακού.
  • Ακαδημαϊκό ιστορικό: Επισκέπτης λέκτορας, από τον Φεβρουάριο 2012 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις με αντικείμενο διδασκαλίας το Δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τις Βάσει Νόμου Εκτιμήσεις.
  • Βιβλία: α) «Η προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση της στην Κύπρο», αυτοέκδοση, 2003, β) «The property issue in the Cyprus problem- A technocratic approach»,  Amazon KDP 2018 και γ) «Κυπριακό ώρα μηδέν: Το αγκάθι του περιουσιακού», Εκδόσεις Παπαζήσης 2020.