ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής στην Διοικητική Λογιστική

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ. Παναγιώτης Κυριακόγκωνας είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής. Κατέχει τις πιστοποιήσεις Certified Internal Auditor (C.I.A.), Certified Government Auditing Professional (C.G.A.P.) και Certified in Control Self-Assessment (C.C.S.A.). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας ασκήσεως φορολογιστικού επαγγέλματος Α΄ τάξης. Επίσης, είναι μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπ. Οικονομικών. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία άνω των 15 ετών στον εσωτερικό έλεγχο τόσο σε εισηγμένες όσο και σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών σε διάφορες επιχειρήσεις. Κατέχει πτυχίο στην Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση την Δημόσια Οικονομική από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό τίτλο στην διοίκηση επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο του Lancaster στο Ηνωμένο Βασίλειο και διδακτορικό τίτλο στην διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πρωτότυπα άρθρα και μελέτες σε περιοδικά με κριτές και στον ειδικό Τύπο σε θέματα σχετικά με την λογιστική, την εταιρική διακυβέρνηση, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τον εσωτερικό έλεγχο και διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία άνω των 5 ετών διδάσκοντας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της εταιρικής διακυβέρνησης, της λογιστικής, της διαχείρισης κινδύνων και της ελεγκτικής.