Πρόγραμμα Ελληνικών Γλώσσας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 8 ΜΗΝΕΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα διδασκαλίας του Σχολείου ελληνικής γλώσσας μπορούν να τα παρακολουθήσουν:

 • Φοιτητές Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Erasmus,
 • Αλλοδαποί Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι Διδάκτορες φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος,
 • Φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα οποία έχουν συνάψει Πρωτόκολλα ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος,
 • Αλλοδαποί υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
 • Ομογενείς, αλλοδαποί, παλιννοστούντες και σύζυγοι Κυπρίων πολιτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν άδεια παραμονής στην Κύπρο, η οποία θα ισχύει μέχρι τη λήξη του προγράμματος ο οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν,
 • Αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο και για τους οποίους η Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας,
 • Άτομα ενήλικα, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, οι οποίοι αγαπούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικο – κυπριακό πολιτισμό.
 • Ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των ελληνικών τους ή να επιμορφωθούν σε ορολογίες βάσει της εργασιακής τους ασχολίας.
 • Ξένοι Μαθητές άνω των 12 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Πάγια Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
 2. Ειδικά προγράμματα εντατικής γλωσσικής προετοιμασίας.
 3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα βάσει πρωτοκόλλων συνεργασίας με ακαδημαϊκούς φορείς και ιδρύματα.
 4. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κρατικούς φορείς μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
 5. Ερευνητικά προγράμματα.
 6. Καλοκαιρινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το προσωπικό του Σχολείου απαρτίζεται από:

 • τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο (ο οποίος ασκεί εποπτικό έργο και βοηθά στη διοίκηση του Σχολείου)
 • τον Προϊστάμενο (ο οποίος είναι ο διοικητικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου και παράλληλα ασκεί διδακτικό έργο).
 • το Διδακτικό Προσωπικό

Παράλληλα, ο Προϊστάμενος συντονίζει διαλέξεις σχετικά με την ελληνική τέχνη, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, διαμορφώνει το πρόγραμμα των διαλέξεων, σχεδιάζει τα πρόγραμμα ξενάγησης και περιήγησης των σπουδαστών σε μουσεία, ιστορικούς τόπους και μνημεία της πόλης και επαρχίας της Πάφου καθώς και της υπόλοιπης Κύπρο. Τέλος, προγραμματίζει εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα στην Κύπρο. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται με τον προϊστάμενο σε ζητήματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 1. Εγγραφές
  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται 2 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος, ήτοι Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο. Ενδέχεται, να λειτουργήσει και Θερινό εξάμηνο με το πρόγραμμα “Travel and Learn”.
 1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και πιστοποιητικά συμμετοχής
  Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας χορηγεί βεβαίωση φοίτησης σε όλους τους σπουδαστές των προγραμμάτων του.
 1. Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Ελληνικής Γλωσσομάθειας
  Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όσοι σπουδαστές επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό της ελληνομάθειας, μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που πραγματοποιούνται ετησίως 2 φορές (Μαϊο και Οκτώβριο). Στους επιτυχόντες απονέμονται Πιστοποιητικά επιτυχίας στα οποία αναγράφεται η επίδοσή τους και το γλωσσικό επίπεδο γλωσσομάθειας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.