Δείκτης Τιμών Ακινήτων Νεάπολις (NPPI)

Ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων Νεάπολις (NPPI) δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από το Τμήμα Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, ο οποίος επί του παρόντος παρακολουθεί τις τιμές των οικιστικών μονάδων, με αρχική κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο στόχος είναι η επέκταση του πεδίου της ανάλυσης, ώστε να περιλαμβάνονται περισσότεροι τύποι ακινήτων στο εγγύς μέλλον, παρέχοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την τοπική αγορά ακινήτων.

Ο δείκτης NPPI συντάσσεται για να ενισχύσει τη διαφάνεια και να συμβάλει ουσιαστικά στη μακροοικονομική ανάλυση της τοπικής αγοράς ακινήτων. Μέσω της πρωτοβουλίας ανάπτυξης του δείκτη, επιδιώκεται η καθιέρωση του ως μια αμερόληπτη πηγή πληροφοριών για διάφορους συμμετέχοντες του τομέα των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εκτιμητών, κτηματομεσιτών, επενδυτών, επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, καθώς επίσης και οικονομολόγων, ερευνητών και κυβερνητικών οργανισμών.

Ακαδημαϊκά, ο δείκτης εξυπηρετεί ως δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους φοιτητές μας στους τομείς των οικονομικών των ακινήτων, εκτίμησης ακινήτων και της ανάλυσης αγοράς/δεδομένων. Η ενσωμάτωση του NPPI στα ακαδημαϊκά μας προγράμματα, επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τιμές των ακινήτων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες και πώς αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν ευρύτερες οικονομικές τάσεις.

Μεθοδολογικό Σημείωμα

Ο NPPI κατά το παρόν στάδιο καταγράφει τις τάσεις των τιμών, τόσο των νέων όσο και των μεταχειρισμένων οικιστικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και διαμερισμάτων, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου από το 2012 και μετά. Οι δείκτες υπολογίζονται με στοιχεία βασισμένα σε πραγματικές συναλλαγές και τα οποία προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου. Χρησιμοποιείται περίπου ολόκληρος o πληθυσμός των δεδομένων, ο οποίος περνά από μια ενδελεχή διαδικασία εμπλουτισμού και καθαρισμού για να αυξήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία του δείκτη. Λόγω της πολυπλοκότητας της βάσης δεδομένων, δίδεται μεγάλη προσοχή στο τρόπο δόμησης της βάσης δεδομένων για την εξαγωγή βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στη μέθοδο της ηδονικής παλινδρόμησης (hedonic regression), θεωρώντας την ως την πιο κατάλληλη για την περίσταση, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως η τοποθεσία, το εμβαδό, η κατάσταση, η ηλικία και άλλα. Η έκθεση του δείκτη χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες: η πρώτη συνοψίζει τις τάσεις του δείκτη, ενώ η δεύτερη παρέχει στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του δείκτη.

Η μεθοδολογία του NPPI βασίζεται στο ερευνητικό άρθρο με τίτλο «A Proposal for a Residential Housing Index in Cyprus Through Analysis of Transaction-Based Data and Comparison with Existing Indices» (2023), με συγγραφείς τους Στέλιο Αποστολίδη, Δρ. Θωμά Δημόπουλο και την Δρ. Μάρθα Καταφυγιώτου, όλοι μέλη του Τμήματος Ακινήτων του Πανεπιστημίου. Το άρθρο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://doi.org/10.1080/09277544.2023.2236175.

Πληροφορίες Δείκτη

Τύπος δεδομένων:Βασισμένος σε συναλλαγές, Όλες οι συναλλαγές
Πηγή δεδομένων:Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου
Μέθοδος:Ηδονική Παλινδρόμηση, Εποχικά Προσαρμοσμένος
Συχνότητα:Τρίμηνο
Μονάδες:Μονάδες Δείκτη
Βάση:2012Τ1 = 100
Δείκτες:Οικιστικές Μονάδες (Κατοικίες & Διαμερίσματα), Κατοικίες, Διαμερίσματα
Κάλυψη:Κύπρος, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος

Επικοινωνία

Στέλιος Αποστολίδης
Εργαστηριακός Βοηθός Τμήμα Ακινήτων
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Ε: [email protected]