ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Κοινά Προγράμματα Σπουδών

December 16, 2022

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος Παντελής Σκλιάς, συναντήθηκε στις 15.12.2022 με τον νεοεκλεγέντα Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Φώτη Μάρη.

Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στα δύο Ανώτατα Ιδρύματα, με επίκεντρο τόσο στις ανταλλαγές ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών/τριών, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως την υφιστάμενη σημαντική συνεργασία στην συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EMERGE, https://euemerge.eu/ καθώς και στην δημιουργία και παροχή κοινών Προγραμμάτων Σπουδών και των τριών κύκλων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και ανάπτυξης των  Ιδρυμάτων στο ενιαίο Ευρωπαϊκό  χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς δήλωσε:

«Συνεχίζουμε και εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας σχέση με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα από τα πλέον ποιοτικά και υψηλής στάθμης Πανεπιστήμια όχι μόνον στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός της δημιουργίας και παροχής κοινών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και η στρατηγική εταιρική συνεργασία στο πλαίσιο σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Η συντονισμένη προσπάθεια για προσέλκυση υψηλής στάθμης μελών της διεθνούς φοιτητικής και ερευνητικής κοινότητας είναι προς αμοιβαίο όφελος και αποτελεί βασική προτεραιότητα και των δύο Ιδρυμάτων. Εκφράζω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για αυτή την ιδιαίτερα αποδοτική συνεργασία και είμαι βέβαιος για τα επωφελή αναπτυξιακά αποτελέσματα για τα Ιδρύματά μας. Ιδιαίτερα,  η συμμετοχή μας  ως πλήρη μέλη στην Ευρωπαϊκή συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE συνιστά το πλέον ουσιαστικό υπόβαθρο για την θεσμική ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο Πανεπιστημίων μας.

 Όπως, έχω τονίσει, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έχει καταστεί συνειδητή επιλογή στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της πορείας»

LATEST NEWS