ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Νεάπολις, Πανεπιστημίου στην Κύπρο έχει εξασφαλίσει την Πιστοποίηση CIPP / E

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων έχει εξασφαλίσει την Πιστοποίηση CIPP/E

June 3, 2021

Κα Ιλιάνα Κέλη-Γεωργίου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου έχει εξασφαλίσει την Πιστοποίηση CIPP / E

Η κ. Ιλιάνα Κέλη- Γεωργίου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, έχει εξασφαλίσει το διαπιστευμένο από ANSI, πιστοποιητικό Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E), μέσω του International Association of Privacy Professionals (IAPP). Η κ. Κέλη-Γεωργίου κατέχει την θέση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Νεάπολις από το 2018 και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα σχετικά καταστατικά προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ και τις πολιτικές του οργανισμού, την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση για τα ΠΔ, καθώς και για την επικοινωνία και συνεργασία με Αρχές για Προστασία Δεδομένων (DPAs) και με τα υποκείμενα των δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Οι επαγγελματίες της ιδιωτικότητας είναι οι τελικοί ρυθμιστές της εμπιστοσύνης στη σημερινή παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα. Βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειριστούν τις ταχέως εξελισσόμενες απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και να μετριάσουν την πιθανή απώλεια και κατάχρηση των πηγών πληροφοριών. Το IAPP είναι ο πρώτος οργανισμός που καθιερώνει δημόσια πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξετάσεις για προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Το privacy certification του IAPP αναγνωρίζεται διεθνώς ως αξιόπιστο, ανεξάρτητο πρόγραμμα που ζητούν οι επαγγελματίες και το απαιτούν οι εργοδότες.

Το CIPP είναι το παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης για privacy. Αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από το IAPP με κορυφαίους ειδικούς στο θέμα, το CIPP είναι το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα πιστοποίησης προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας δεδομένων ευρείας βάσης. Το CIPP/E είναι το πρώτο επαγγελματικό διαπιστευτήριο ειδικά για τους Ευρωπαίους επαγγελματίες προστασίας δεδομένων που αποτελεί μέρος ενός περιεκτικού, βασισμένου σε αρχές πλαισίου και βάσης γνώσεων στο απόρρητο των πληροφοριών. Το CIPP/E περιλαμβάνει πανευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων, το ευρωπαϊκό μοντέλο για την επιβολή του νόμου για την ιδιωτική ζωή, τη βασική ορολογία της ιδιωτικής ζωής και τις πρακτικές έννοιες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των διασυνοριακών ροών δεδομένων. Η κ. Κέλη-Γεωργίου εντάσσεται στις τάξεις των επαγγελματιών παγκοσμίως που διαθέτουν επί του παρόντος μία ή περισσότερες πιστοποιήσεις IAPP.

Σχετικά με το IAPP

Το International Association of Privacy Professionals (IAPP) είναι η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια κοινότητα πληροφοριών και πόρων. Με ίδρυση το 2000, το IAPP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά στον καθορισμό, την υποστήριξη και τη βελτίωση του επαγγέλματος της ιδιωτικής ζωής παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IAPP διατίθενται στη διεύθυνση www.iapp.org.

The International Association of Privacy Professionals (IAPP) is the largest and most comprehensive global information privacy community and resource. Founded in 2000, the IAPP is a not-for-profit organization that helps define, support and improve the privacy profession globally. More information about the IAPP is available at www.iapp.org.

LATEST NEWS

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.