ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Ίδρυση κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (εξ αποστάσεως) μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος

January 17, 2023

Με την επίσημη επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Kαθηγητή Παντελή Σκλιά και της Καθηγήτριας Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κύριας Ερευνήτριας στη Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Μαρίας Ψυλλάκη, επικυρώθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 στις 11:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η έναρξη του κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (εξ αποστάσεως).


Από την πλευρά του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, ο τ. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Χρήστος Φλώρος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτης Μαυροματάκης, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης (διαδικτυακή συμμετοχή), ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Καθηγητής Στυλιανός Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης (διαδικτυακή συμμετοχή), ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Χατζηαντωνίου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Χρήστος Λεμονάκης.


Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης χαρακτήρισε το Δ.Π.Μ.Σ. ως ένα  καινοτόμο πρόγραμμα αιχμής με αναμενόμενη μεγάλη ζήτηση και προοπτική στον χώρο των χρηματοοικονομικών επιστημών, ενώ υπογράμμισε ότι τα προσδοκόμενα οφέλη από τη συνεργασία αυτή είναι πολλά για το ΕΛΜΕΠΑ, τόσο στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, όσο και στους τομείς της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας, πεδία στα οποία τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου έχουν μεγάλη εμπειρία.


Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, περιέγραψε ως κομβικής και στρατηγικής σημασίας την ίδρυση του νέου Δ.Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας διεθνοποίησης των δύο ιδρυμάτων, ενώ τόνισε παράλληλα ότι η σημαντική θέση που κατέχει η Κύπρος ως ανερχόμενος κόμβος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΝΑ Μεσόγειο είναι σημαντικός παράγοντας περαιτέρω στήριξης του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.


Ο τ. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Χρήστος Φλώρος, ο οποίος υπήρξε βασικός συντελεστής στην προώθηση και δημιουργία του Δ.Π.Μ.Σ., υπεραμύνθηκε της πρότασης η συνεργασία των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που τυγχάνουν γειτνίασης σε ένα γεωπολιτικά κεντρικό σημείο της ΝΑ Μεσογείου, να επεκταθεί εκτός από τα Μεταπτυχιακά, στα Προπτυχιακά και στα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών καθώς και στα προγράμματα Δια βίου Μάθησης.

Αντίστοιχα, η Καθηγήτρια Τραπεζικής – Κύρια Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Μαρία Ψυλλάκη υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός  ότι και τα δύο πανεπιστήμια είναι βασικά μέλη Ομίλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, «ATHENA» (ΕΛΜΕΠΑ) και «EMERGE» (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος), κάτι το οποίο αποτελεί βασική συνθήκη για την σταθερή χρηματοδότηση τους μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και διαβατήριο για πιθανές συνεργασίες με Βρετανικά και Αμερικανικά πανεπιστήμια.

Το Δ.Π.Μ.Σ λειτουργούν τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών στο επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω δέκα προσφερόμενων μαθημάτων. Παράλληλος στόχος, είναι η προώθηση και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της εξειδίκευσης των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων. Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους:

  • Την προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση σε υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών / οικονομικών τμημάτων ή / και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Βig Data) και τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω της πρωτοφανούς σε μέγεθος μεγάλης κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών.

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (MSc Data Analytics and Financial Technology), το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία γεγονός που αυτόματα οδηγεί σε πιστοποίηση από τον Ελληνικό Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) . Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διιδρυματικού ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.nup.ac.cy/gr/msc-in-data-analytics-and-financial-technology-distance-learning/

 

LATEST NEWS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο με τίτλο: Πτυχές της τουρκικής εισβολής και της κυπριακής ιστορίας της περιόδου 1967-1974 Το 2024 κλείνουν 50 χρόνια ...

April 4, 2024

Πάφος, 20 Μαρτίου 2024 - Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Ο.Κ.), πιστός στην αποστολή του για την προαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας, διοργάνωσε μια ξεχωριστή επιμορφωτική συνάντηση...

March 22, 2024