ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ποιότητα της εκπαίδευσης και της αριστείας στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο.

scroll

Το Τμήμα Πληροφορικής στοχεύει στην απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές/τριες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενσωματωθούν και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επιστημονική, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα που  προωθούν την έρευνα και την καινοτομία και διατηρούν υψηλή αίσθηση αριστείας στην παραγωγή γνώσης.

Επιπλέον,  ανταποκρίνονται στις τοπικές και εθνικές ανάγκες και προωθούν  δεσμούς με τοπικές κοινότητες Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, το Τμήμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τεχνικές, αναλυτικές, ηθικές και ηγετικές δεξιότητες ενδυναμώνοντας  την ικανότητα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Εγχειρίδιο Τμήματος Πληροφορικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει πιστοποιηθεί από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επίσης, το Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει πιστοποιηθεί από την Engineers Europe

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι πλήρες μέλος της ερευνητικής κοινότητας Informatics Europe.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Ποιότητας Sureplus Quality Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα...

December 22, 2020

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus και η σχετικές πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης….

Η θεμελιώδης φιλοσοφία του Τμήματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στην μελέτη της Επιστήμης Υπολογιστών, όπου η αποκτώμενη γνώση και οι νέες δεξιότητες συνδυάζονται με την εμπειρία των φοιτητών/τριών με στόχο την εφαρμογή τους σε σενάρια πραγματικού κόσμου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ