Διδακτορικό με Συνεπίβλεψη στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Logo

Συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων Νεάπολις Πάφου και Δυτικής Μακεδονίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

3-5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

Τα Τμήματα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και «Οικονομικών και Διοίκησης» και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρου, προκηρύσσουν πρόσκληση για υποψηφίους για το Διδακτορικό Πρόγραμμα με Συνεπίβλεψη στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, που οδηγεί στην απονομή κοινού διδακτορικού διπλώματος από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τις Ελληνικές (ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020) και Κυπριακές αρχές (πιστοποιημένο από τον ΔΙΠΑΕ κατά την 69η Σύνοδο του στις 12 και 13 Ιουλίου 2021). Διέπεται από το Κυπριακό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει την πλήρη διοικητική και οργανωτική ευθύνη για την διαχείριση του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για περιορισμένο αριθμό διδακτορικών θέσεων που απευθύνονται τόσο σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε ένα δυναμικό και καλά εξοπλισμένο ερευνητικό περιβάλλον.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τα αρμόδια όργανα των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακά έτη. Παράταση ενός (1) ακόμα έτους μπορεί να δοθεί σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον αυτή αιτιολογείται με εμπεριστατωμένη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και αποφασίζεται από τη ΣΕ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στο Διδακτορικό Πρόγραμμα σε Συνεπίβλεψη είναι ανοικτή ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση, τον πολιτικό προσανατολισμό ή την αναπηρία, σε όλους τους υποψηφίους που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς των Οικονομικών, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών.

Για να υποβάλει αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανώτερης δεύτερης τάξης και να κατέχει την αγγλική γλώσσα. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση των 180 ECTS εκ των οποίων τα 112,5 ECTS αφορούν καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος, και τα υπόλοιπα 60 ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής κ.λπ. Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα «Ερευνητικές Μέθοδοι», το οποίο θα πραγματοποιείται στο Α’ εξάμηνο του 1ου έτους σπουδών και θα αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS.

ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να υποβληθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Σχετικά με το ύψος των διδάκτρων για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής παρακαλώ δείτε τον Οδηγό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με σκοπό την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023, η τελική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται ως η 10/01/23. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για την επιτυχή ή μη έκβαση της αίτησής τους μέχρι την 10/02/23.

Εντός του διαστήματος αξιολόγησης των προτάσεων, υπάρχει περίπτωση το Πανεπιστήμιο να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή και τροποποίηση της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης. Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα. Σταύρο Χριστοδούλου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για τον Οδηγό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη, πατήστε εδώ.