Δείτε:

Nicholas Nunnington

Επίκουρος Καθηγητής στην Διαχείριση Ακινήτων

Θωμάς Δημόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής στο Real Estate

Συντονιστής Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

LOAD MORE